Do 70% na dofinansowanie opracowania nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych

0
51

DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA ogłosiła nabór wniosków na dofinansowanie opracowania nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych (innowacje produktowe, procesowe)

W ramach naboru realizowane będą projekty dotyczące prowadzenia przez MŚP badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych.

Projekt nie może dotyczyć tylko badań przemysłowych. Wykluczone jest dofinansowanie badań podstawowych.

Kto może brać udział?

Mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa mid-caps oraz small mid-caps prowadzące działalność gospodarczą i realizujące projekt na obszarze województwa dolnośląskiego.

Duże przedsiębiorstwa (w tym przedsiębiorstwa typu mid-caps) oraz jednostki naukowe mogą otrzymać wsparcie tylko pod warunkiem współpracy z MŚP co najmniej w okresie realizacji projektu.

Zakres takiej współpracy musi dotyczyć co najmniej działań badawczych i innowacyjnych wspieranych w ramach projektu.

Jednostka naukowa może występować w projekcie tylko jako podmiot współpracujący z MŚP, partner itp.

Na co można wnioskować o dofinansowanie?

koszty personelu: badaczy, techników i pozostałych pracowników pomocniczych w
zakresie, w jakim są oni zatrudnieni przy danym projekcie

koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

kwalifikowalne koszty bezpośrednie, amortyzacja, najem lub zakup aktywów, koszty koordynatora/menadżera/kierownika

i wiele innych kosztów związanych bezpośrednio z opracowaniem nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi – 100 000,00 PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi – 10 000 000,00 PLN.

Maksymalnie 70 % kosztów kwalifikowalnych w przypadku badań przemysłowych

Maksymalnie 70 % kosztów kwalifikowalnych w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych(po spełnieniu warunków)

Planowany Termin naboru od 15.02.2024 do 19.03.2024.

Pomagamy w napisaniu wniosku , w pełnej obsłudze realizacji i rozliczania projektu.

Zainteresowanych naszą pomocą prosimy o wypełnienie ankiety na naszej stronie.

Chcesz wiedzieć więcej Zadzwoń! +48 22 300 94 93

Poprzedni artykułDofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy – do 80% dofinansowania
Następny artykułReklama zewnętrzna – jak oryginalnie reklamować firmę?