320,1 mln CHF ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

0
88

Polska otrzyma z drugiej edycji Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy 320,1 mln franków szwajcarskich. Umowę w tej sprawie podpisali 5 grudnia 2022 r. w Warszawie minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda i sekretarz stanu ds. gospodarki Szwajcarii Helene Budliger Artieda.

Szwajcaria, chociaż nie jest członkiem Unii Europejskiej, wspiera rozwój kilkunastu państw Wspólnoty (w tym Polski) poprzez specjalną pulę funduszy. Podpisanie umowy na II edycję Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy poprzedziły uzgodnienia pomiędzy Szwajcarią a UE. W czerwcu 2022 r. Szwajcaria i UE podpisały Memorandum of Understanding, w którym m.in. określono wysokość wsparcia dla tych kilkunastu krajów, na co będą przeznaczone środki i kto z nich skorzysta.

W II edycji Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy planowana jest realizacja dwóch głównych  programów:

  • Polsko-Szwajcarski Program Rozwoju Miast – 278,7 milionów franków szwajcarskich (oraz dodatkowo 49,882 mln CHF wkładu krajowego);
  • Program Badania Naukowe i Innowacje – 35 milionów franków szwajcarskich (29 mln CHF na badania stosowane i 6 mln CHF na badania podstawowe oraz dodatkowo 6,176 mln CHF wkładu krajowego). 

Umowa przewiduje także Pomoc Techniczną (w tym Fundusz Przygotowawczy) w wysokości 6,4 miliona franków szwajcarskich.  

MFiPR będzie sprawować funkcję Krajowej Instytucji Koordynującej, czyli ministerstwo będzie czuwać nad wdrażaniem programu i osiągnięciem jego celów. 

Wdrażanie (kwalifikowalność kosztów) II edycji Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy zakończy się w grudniu 2029 r. 

Obecnie obie strony – polska i szwajcarska – wspólnie pracują nad szczegółami programów, które będą wdrożone w Polsce. 

Kolejnym krokiem będzie podpisanie umów na poszczególne programy. Wtedy zostanie ogłoszony szczegółowy zakres wsparcia i rozpocznie się nabór wniosków.  

Dla przedsiębiorców ważne będzie wsparcie obszaru badań naukowych i innowacji.

Program będzie się składał z dwóch części:

  • badania podstawowe – operatorem będzie szwajcarska agencja Swiss National Science Foundation;
  • badania stosowane – operatorem będzie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

W Programie Badania Naukowe i Innowacje zaplanowano dwa nabory w ramach Badań stosowanych, pierwszy z nich planowany na II kwartał 2024 r. Natomiast w zakresie Badań podstawowych planowany jest jeden nabór przewidziany na IV kwartał 2023 r.

żródło: https://www.programszwajcarski.gov.pl/

Poprzedni artykułPrzemysł 4.0: Era Cyfrowej Transformacji Przemysłu a dotacje
Następny artykuł3 mln PLN dotacji na transformację cyfrową w kierunku Przemysłu 4.0