3 mln PLN dotacji na transformację cyfrową w kierunku Przemysłu 4.0

0
89

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków na Kompleksowe wsparcie MŚP w procesie transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 poprzez automatyzację i robotyzację procesów.

Wnioski mogą składać firmy MŚP z obszarów Polski Wschodniej, tj. województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie z wyłączeniem regionu warszawskiego stołecznego (m. st. Warszawa oraz powiaty: grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski – zachodni i wołomiński).

Finansowaniem zostaną objęte wydatki przeznaczone na przeprowadzenie audytu technologicznego/diagnozy dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa i opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 (mapa drogowa) oraz wdrożenie działań związanych z automatyzacją i robotyzacją procesów wynikających z opracowanej mapy drogowej, których efektem będzie wdrożenie innowacji w procesie produkcji.

Co można uzyskać dzięki dotacji?
➕ Zwiększenie efektywności i wydajności realizowanych procesów biznesowych
➕ Redukcja i optymalizacja kosztów operacyjnych przedsiębiorstwa
➕ Poprawa powtarzalności oraz jakości produkcji – standaryzacja procesów
➕ Wzrost operacyjności przedsiębiorstwa poprzez położenie większego nacisku na wykorzystanie autonomicznych rozwiązań, niewymagających zaangażowania pracowników
➕ Polepszenie warunków pracy i bezpieczeństwa pracowników dzięki robotyzacja procesów
Wypełnij formularz i sprawdź swoje szanse na pozyskanie dotacji!

Poziom dofinansowania wynosi do 85% i do 3 mln PLN.

Jakie koszty kwalifikują się do dofinansowania?

• koszty usług doradczych związanych z przeprowadzeniem audytu technologicznego/diagnozy dojrzałości cyfrowej oraz opracowaniem mapy drogowej,

• koszty usług doradczych niezbędnych do wdrożenia mapy drogowej,\

• nabycie środków trwałych innych niż nieruchomości zabudowane i niezabudowane,

• nabycie oprogramowania lub innych wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej,

• koszty robót i materiałów budowlanych, o ile są bezpośrednio związane z instalacją maszyn i urządzeń,

• koszty usług szkoleniowych, • koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia zaliczki.

Forma pomocy Wsparcie na usługi szkoleniowe i doradztwo udzielane jest w formie dotacji bezzwrotnej, natomiast finansowanie inwestycji (regionalna pomoc inwestycyjna) nastąpi w formie dotacji warunkowej.

Nabór trwa od 2 sierpnia 2023 r. do 8 listopada 2023 r., godz. 16:00.

Pomagamy w napisaniu wniosku , w pełnej obsłudze realizacji i rozliczania projektu.

Zainteresowanych naszą pomocą prosimy o wypełnienie ankiety na naszej stronie.

Poprzedni artykuł320,1 mln CHF ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy
Następny artykułCo można zyskać dzięki inwestowaniu w akcje?