Organizacja reprezentująca interesy polskich przedsiębiorców – PRZEDSIĘBIORCY_PL

0
61

Ogólnokrajowa organizacja PRZEDSIĘBIORCY.PL działa już niemal w całym kraju.

Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców – Przedsiębiorcy.pl występuje i działa na rzecz swoich członków już od wielu lat.

W ostatnim okresie federacja rozszerzyła swoją działalność na cały kraj , obecnie Federacja ma swoje biura regionalne na terenie województwa mazowieckiego i 7 innych województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego i śląskiego.

Działalność federacji opiera sie na reprezentacji interesów polskich przedsiębiorców, wsparciu i mecenacie dla firm członkowskich federacji.

Misją federacji jest:

 1. Budowanie spośród zrzeszonych Członków Federacji, silnej reprezentacji sektora mikro-, małych i średnich;
 2.  Kształtowanie nowoczesnego środowiska pracy i optymalnych warunków działania przedsiębiorców i instytucji oraz budowanie konkurencyjności polskiej gospodarki;
 3. Reprezentowanie na arenie ogólnokrajowej oraz ogólnoświatowej społecznych, gospodarczych i ekonomicznych interesów zrzeszonych Członków Federacji;
 4. Reprezentowanie oraz ochrona praw i interesów zrzeszonych Członków Federacji wobec instytucji państwowych, samorządowych i społecznych wszystkich szczebli;
 5. Kooperacja z innymi organizacjami, stowarzyszeniami, fundacjami, izbami w kraju i poza jego granicami;
 6. Kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki zawodowej i rzetelności w prowadzeniu działalności gospodarczej;
 7. Podejmowanie inicjatyw sprzyjających rozwojowi i promocji działalności gospodarczej Członków Federacji;
 8. Prowadzenie działań edukacyjnych (rozwojowych) dopasowanych do wymagań nowoczesnej gospodarki i strategii inteligentnej specjalizacji;
 9. Podejmowanie inicjatyw na rzecz rozwoju i promocji przedsiębiorczości, samorządów, instytucji oraz na rzecz ochrony zdrowia, ochrony środowiska, poszanowania energii;
 10.  Budowanie innowacyjności i efektywności polskich przedsiębiorstw oraz wzmocnienia więzi biznes-nauka;
 11.  Podejmowanie działań na rzecz rozwoju e-gospodarki i e-biznesu;
 12.  Nawiązywanie oraz wspieranie współpracy w zakresie CSR – społecznej odpowiedzialności biznesu;
 13.  Budowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorcy w Polsce;
 14. Do zadań Federacji należy w szczególności zbudowanie silnej reprezentacji sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) i propagowanie samorządu gospodarczego w Polsce, poprzez podejmowanie inicjatyw sprzyjających ich rozwojowi i promocji.

W strukturach federacji jest kilkudziesięciu członków, w sumie ponad 1000 firm zatrudniających ponad 200 tys. pracowników.

Organizacja zrzesza firmy, jak również organizacje branżowe i regionalne.

W grudniu 2023 roku odbył się V Kongres Polskiej Przedsiębiorczości którego uczestnikami były osoby ze świata polityki , instytucji samorządowych , gmin i Urzędów Marszałkowskich z całej Polski. Uczestnikami przede wszystkim byli przedsiębiorcy – członkowie Federacji, jak i zaproszeni goście , między innymi kardynał Nycz.

2023 12 15 CH WIGILIA PRZEDSIEBIORCY PL 009 male

2023 12 15 CH WIGILIA PRZEDSIEBIORCY PL 086 male

Dynamiczny rozwój i ogólnopolską ekspansję federacja zawdzięcza niezwykle prospołecznemu działaniu jej Prezesa – Roberta Składowskiego.

Prezes już od ponad 8 lat aktywnie działa na rzecz polskich przedsiębiorców. Jego głównym celem jest zapewnienie polskim przedsiębiorcom jak najlepszych warunków sprzyjających ich rozwojowi. Celem Prezesa jak i Federacji jest reprezentacja interesów przedsiębiorców i pracodawców na rzecz budowania pozytywnego wizerunku przedsiębiorcy w Polsce, ochrona ich praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych członków Federacji, ale też aktywne promowanie polskich marek.

2023 12 15 CH WIGILIA PRZEDSIEBIORCY PL 030 male

Wsparciem dla Prezesa są między innymi:

Henryk Kamiński – Wiceprezes Federacji

Lesław Wiatrowski – Wiceprezes Federacji

Piotr Podgórski – Członek Zarządu

Janusz Piechociński – Członek Zarządu

Waldemar Prusak – Członek Zarządu

Robert Górnik – Członek Zarządu

Jacek Arendarski – Członek Zarządu

Wojciech Sosiński – Członek Zarządu

Hieronim Jurga – Członek Zarządu

Witold Buczyński – Członek Zarządu

Sławomir Dębowski – Członek Zarządu

Jacek Kosiorek – Członek Zarządu

Andrzej Kowalczyk – Członek Zarządu

Agnieszka Kordalewska – Członek Zarządu

Sebastian Piłka – Członek Zarządu

Tomasz Waźbiński – Członek Zarządu

Henryk Dudek – Członek Zarządu

Barbara Reduch-Widelska – Członek Zarządu

prof dr hab. Paweł Czarnecki – Członek Zarządu

Ważnym elementem Federacji jest rada naukowa, o której więcej można poczytać na stronie federacji .

Bardzo istotną grupą, która tworzy Federację i bez której Federacja by nie mogła istnieć, są jej członkowie, o których można dowiedzieć się więcej na stronie federacji .

B2- Biznes.pl jak i grupa Centrum Transferu Technologii, którą reprezentujemy jest rekomendowanym członkiem Federacji.

Przedsiebiorcy PL rekomendacja

W związku z tym, że sami jesteśmy członkiem Federacji ,rekomendujemy przystąpienie do federacji każdej osobie , firmie, która chciałaby uczestniczyć w tej niezwykle społecznej misji Federacji , którą opisaliśmy wyżej.

Zachęcamy do przystąpienia do Federacji! Więcej informacji o zasadach przystąpienia można znaleźć na stronie Federacji.

Zapraszamy!

Poprzedni artykułPromocja marki innowacyjnych MŚP
Następny artykułDotacja dla woj. małopolskiego w obszarze cyfryzacji i Przemysłu 4.0. – do 80% dofinansowania