Home Dotacje UE Dotacje dla firm Dotacja do 80% – FENG 3.1 Kredyt Ekologiczny

Dotacja do 80% – FENG 3.1 Kredyt Ekologiczny

0
127
ekologiczna-ziemia

Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie dla Kredytu ekologicznego FENG.

Wnioski można składać: od 13 czerwca 2023 r. do 17 sierpnia 2023 r. godz. 16:00

Wnioski mogą składać, Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz przedsiębiorstwa small mid-caps oraz mid-caps. 

Dofinansowanie jest przeznaczone na modernizację posiadanej infrastruktury w celu ograniczenia zużycia energii pierwotnej o przynajmniej 30%.

Realizacja inwestycji wniosku o dofinansowanie oraz dokumencie audytu, jest związana z poprawą efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie wnioskodawcy, poprzez:
1. termomodernizację posiadanych budynków – jako obligatoryjny element projektu, jeśli wynika z rekomendacji audytu energetycznego:

 • modernizacja lub wymiana stolarki zewnętrznej okiennej, drzwiowej, okien połaciowych i bram,
 • docieplenie przegród zewnętrznych, w tym docieplenie styropianem, wełną mineralną, pianką, warstwami termorefleksyjnymi, itd.,
 • modernizacja instalacji wentylacji,
 • modernizacja instalacji klimatyzacji,
 • modernizacja instalacji C.W.U,
 • modernizacja instalacji C.O.,
 • modernizacja sieci cieplnej,
 • solarne wspomaganie instalacji C.O. i C.W.U,
 • modernizacja oświetlenia,
 • montaż instalacji PV,
 • instalacja magazynów energii,
 • system zarządzania energią.

2. modernizację infrastruktury, w tym m.in. zasadniczą zmianę procesu produkcyjnego.

Dodatkowym elementem projektu może być inwestycja w OZE, jeśli wynika z rekomendacji audytu.
Przeprowadzenie audytu energetycznego jest obowiązkowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie

Dofinansowaniem mogą być objęte poniższe wydatki przeznaczone na realizację inwestycji ekologicznej:

 • nabycie środków trwałych,
 • nabycie robót i materiałów budowlanych,
 • nabycie  wartości niematerialnych i prawnych, w formie patentów, licencji, know-how, a także innych praw własności intelektualnej,
 • raty z tytułu umowy leasingu,
 • studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne wykonane przez doradców zewnętrznych, związanych z realizowanym projektem

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ RODZAJÓW PRZEDSIĘWZIĘĆ SŁUŻĄCYCH POPRAWIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Poziom dofinansowania:
Zgodnie z Mapą pomocy regionalnej:

mapa pomocy BGK KE 1

Pomagamy w napisaniu wniosku , w pełnej obsłudze realizacji i rozliczania projektu.

Zainteresowanych naszą pomocą prosimy o wypełnienie ankiety na naszej stronie.

NO COMMENTS