Do 85% na wzornictwo w MŚP – pieniądze na rozwój w Polsce Wschodniej

0
13
Komputery biz

PARP ogłosił nabór wniosków do konkursu „Wzornictwo w MŚP”

Oferta skierowana jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie Polski Wschodniej. Celem konkursu jest kompleksowe wsparcie firm z sektora MŚP w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych w celu lepszego dostosowania ich oferty do potrzeb, wymagań i oczekiwań klientów oraz zwiększenia atrakcyjności ich produktów i usług, co w efekcie przyczyni się do poprawienia pozycji rynkowej tych przedsiębiorców.

O dofinansowanie będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy z regionu Polski Wschodniej, do którego zalicza się województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie oraz część województwa mazowieckiego (z wyłączeniem regionu warszawskiego stołecznego oraz powiatów: grodziskiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawsko-zachodniego i wołomińskiego).

0x0
Poland Administrative Map Blue Colors and Colored Map Icons – Detailed map of Poland vector illustration – All elements are separated in editable layers clearly labeled.

Maksymalne dofinansowanie projektu może wynieść 3 mln zł.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu to 200 tys. zł.

Wsparcie wyniesie do 85% wartości projektu.

Wkład własny wynosi minimum 15%.

Pozyskane środki będzie można przeznaczyć na opracowanie strategii wzorniczej oraz jej wdrożenie w przedsiębiorstwie, tj. w szczególności na:

  • koszty usług doradczych związanych z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem strategii wzorniczej,
  • koszty usług doradczych niezbędnych do wdrożenia strategii wzorniczej,
  • nabycie środków trwałych innych niż nieruchomości zabudowane i niezabudowane,
  • nabycie oprogramowania i innych wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej,
  • koszty robót i materiałów budowlanych, o ile są bezpośrednio związane z instalacją maszyn i urządzeń, , a ich wartość nie przekracza 10% wartości środków trwałych nabywanych w projekcie,
  • koszty usług szkoleniowych,
  • koszty ustanowienia oraz utrzymania zabezpieczenia zaliczki.

Wnioski w ramach programu będzie można składać od 7 maja do 2 lipca 2024 r. do godz. 16:00.

Pomagamy w napisaniu wniosku , w pełnej obsłudze realizacji i rozliczania projektu.

Zainteresowanych naszą pomocą prosimy o wypełnienie ankiety na naszej stronie.

Poprzedni artykułInwestycje w dywersyfikację działalności sektora HoReCa – dotacja do 90%