Do 60% dotacji – Wsparcie MŚP na rzecz transformacji – woj. śląskie

0
82
Engineering technology and industry 4.0 smart factory concept with icon graphic showing automation system by using robots and automated machinery controlled via internet network .

Wsparcie zostanie skierowane do przedsiębiorstw z sektora MŚP. Projekt będzie musiał przyczynić się do dywersyfikacji gospodarczej podregionów górniczych objętych transformacją. Wsparcie zostanie udzielone na realizację projektów inwestycyjnych przez przedsiębiorstwa produkcyjne jak i usługowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie

  • środki trwałe/dostawy,
  • wartości niematerialne i prawne,
  • pomoc szkoleniowa,
  • koszty pośrednie.

Wsparcie mogą otrzymać wyłącznie projekty zlokalizowane w jednym z 7 podregionów województwa śląskiego (katowickim, bielskim, tyskim, rybnickim, gliwickim, bytomskim i sosnowieckim).

Poziom wsparcia

Od 50% do 60%:

– dla projektów realizowanych przez mikro i małe przedsiębiorstwa maksymalny procent dofinansowania wynosi 60% kosztów kwalifikowalnych,

– dla projektów realizowanych przez średnie przedsiębiorstwa maksymalny procent dofinansowania wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych.

Minimalna kwota dofinansowania

500 tyś PLN

Maksymalna wartość projektu

2 mln PLN

Termin naboru

Od 5 września 2023 r. do 26 września 2023 r.

Pomagamy w napisaniu wniosku , w pełnej obsłudze realizacji i rozliczania projektu.

Zainteresowanych naszą pomocą prosimy o wypełnienie ankiety na naszej stronie.

Poprzedni artykułCo można zyskać dzięki inwestowaniu w akcje?
Następny artykułPromocja marki innowacyjnych MŚP