zuso

zuso

ZUS daje możliwość pracodawcom poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. Zapobiega w ten sposób wypadkom i chorobom zawodowym swoich pracowników.  Aby utrzymywać najwyższy poziom ochrony pracownika, ZUS dofinansowuje utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej.

Właściciele firm mogą starać się o wsparcie projektów inwestycyjnych. Zakładają one bezpieczeństwo techniczne przedsiębiorstwa. Za otrzymane pieniądze można rozwinąć, modyfikować i usprawniać stan techniczny maszyn, urządzeń oraz systemów i środków ochronnych. Przykładowymi działaniami w ramach projektów inwestycyjnych jest zakup i instalacja osłon do niebezpiecznych maszyn i systemów sterowania realizujących funkcje bezpieczeństwa. Przedsiębiorca może także zainstalować elementy wentylacji miejscowej i urządzeń oczyszczających powietrze (filtrów) w celu poprawy jakości warunków pracy. Możliwy jest również zakup i instalacja urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa prac na wysokości, takich jak podesty stacjonarne czy rusztowania.

ZUS dofinansowuje także projekty o charakterze doradczym, które dotyczą poprawy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Szczególne oceniane jest ryzyko zawodowe oraz zostają wprowadzane procedury bezpiecznej pracy, oraz planowania i monitorowania działań prewencyjnych w zakresie bhp. W ramach wsparcia wykonywane są pomiary stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, które występują w miejscu pracy, takich jak nadmierne pyły, hałas czy promieniowanie elektromagnetyczne.  

Projekty inwestycyjno-doradcze są połączeniem różnych działań opisanych wyżej.

Program jest adresowany do wszystkich płatników składek, którzy odprowadzają składki na ubezpieczenie wypadkowe. Głównie działania będą obejmowały małe i średnie przedsiębiorstwa z całej Polski. Poziom dofinansowania został zróżnicowany ze względu na rodzaj firmy, zgodnie z kryteriami przedstawionymi w poniższej tabeli. 

talebaaa

Przedsiębiorcy ubiegający się o przyznanie dofinansowania powinni złożyć do ZUS wniosek płatnika składek o udzielenie dofinansowania projektu dotyczącego utrzymania zdolności pracowników do pracy przez cały okres aktywności zawodowej. Wniosek ten jest dostępny na stronie internetowej ZUS. W kolejnym etapie zostaje oceniany pod względem formalnym przez pracownika ZUS, a następnie po pozytywnej ocenie, odbywa się podpisanie umowy. Pieniądze przekazywane są w dwóch transzach- po 14 dniach od podpisania umowy i 30 dni po zakończeniu projektu.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pozyskaniem dotacji i współpracą w tym zakresie z Grupą EU Dotacje, zapraszamy do wypełnienia ANKIETY.

Masz pytania lub chcesz wyrazić swoje opinie dotyczące dotacji, gospodarki, czy warunków prowadzenia działalności gospodarczej? Zapraszamy do odwiedzenia STREFY EKSPERTA.

Więcej informacji w HARMONOGRAMIE projektów na 2016 r. 

Poprzedni artykułBiznes stawia na transport kolejowy
Następny artykułRząd zmienia zdanie. Sprzedaż internetowa nieopodatkowana