Dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące wsparcia przedsiębiorcy (MŚP) w diagnozie jego potencjału w zakresie internacjonalizacji, przygotowaniu przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu oraz aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów na wybrane rynki zagraniczne.  Wsparciu podlegają projekty związane z dostosowaniem m.in. procesów/produktów/usług/ systemu dystrybucji do wymagań nowych klientów,...
Dla woj. małopolskiego ogłaszony został nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 1, Działania 1.11 rozwój MŚP w obszarze cyfryzacji i Przemysłu 4.0. typ projektu A. Rozwój MŚP w obszarze cyfryzacji i Przemysłu 4.0 DLA KOGO?Przedsiębiorstwa MŚP, które prowadzą działalność na terenie województwa małopolskiego. NA CO?Typ projektu obejmuje wsparcie działań...
Ogólnokrajowa organizacja PRZEDSIĘBIORCY.PL działa już niemal w całym kraju. Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców – Przedsiębiorcy.pl występuje i działa na rzecz swoich członków już od wielu lat. W ostatnim okresie federacja rozszerzyła swoją działalność na cały kraj , obecnie Federacja ma swoje biura regionalne na terenie województwa mazowieckiego i...
50% dofinansowania na projekty obejmujące działania ukierunkowane na wzmocnienie potencjału eksportowego przedsiębiorców MŚP na rynkach międzynarodowych, w szczególności poprzez udział w wydarzeniach targowych wskazanych na liście wydarzeń targowych, na których będą realizowane stoiska narodowe dla sektora, w który wpisuje się projekt oraz wyjazdowych misjach gospodarczych. O dofinansowanie mogą ubiegać ...
Polska otrzyma z drugiej edycji Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy 320,1 mln franków szwajcarskich. Umowę w tej sprawie podpisali 5 grudnia 2022 r. w Warszawie minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda i sekretarz stanu ds. gospodarki Szwajcarii Helene Budliger Artieda. Szwajcaria, chociaż nie jest członkiem Unii Europejskiej, wspiera rozwój kilkunastu państw...
Zarówno w kontekście naukowym, jak i przemysłowym, pojęcie Przemysł 4.0 stało się punktem odniesienia dla opisu bieżącej rewolucji przemysłowej. Przemysł 4.0, określany również jako Czwarta Rewolucja Przemysłowa, charakteryzuje się zintegrowanym i zautomatyzowanym podejściem do produkcji, opartym na technologiach takich jak Internet Rzeczy (IoT), Sztuczna Inteligencja (AI), Big Data, systemy...
Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie dla Kredytu ekologicznego FENG. Wnioski można składać: od 13 czerwca 2023 r. do 17 sierpnia 2023 r. godz. 16:00 Wnioski mogą składać, Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz przedsiębiorstwa small mid-caps oraz mid-caps.  Dofinansowanie jest przeznaczone na modernizację posiadanej infrastruktury w celu ograniczenia...
PARP ogłasił nabór wniosków do konkursu „Wzornictwo w MŚP” Oferta skierowana jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie Polski Wschodniej. Celem konkursu jest kompleksowe wsparcie firm z sektora MŚP w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych w celu lepszego dostosowania ich oferty do potrzeb, wymagań i oczekiwań klientów...
Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ogłosiła nabór w ramach Priorytetu I Badania naukowe i innowacje, Działania 1.3 Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw, programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 Na co można dostać dofinansowanie? Działania badawcze i innowacyjne w MŚP, w tym tworzenie sieci kontaktów, Działania badawcze i innowacyjne w mikroprzedsiębiorstwach,...
Podczas realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych beneficjenci często popełniają błędy, które mogą prowadzić do utraty dofinansowania lub obowiązku zwrotu otrzymanych środków. Jednym z wymogów, na których beneficjenci często zapominają, jest zakaz powiązań osobowych i kapitałowych z dostawcami towarów i usług. Konieczne jest, aby dokładnie sprawdzać zgodność dokumentacji potwierdzającej poniesione wydatki...