dzieci

Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie pozakonkursowym w ramach poddziałania 9.3.2 Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego.

 

O dofinansowanie może się ubiegać powiat wrzesiński.

Projekt ma na celu inwestycje w infrastrukturę szkół i placówek systemu oświaty, prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne. Otrzymane dofinansowanie można przeznaczyć na przebudowę, rozbudowę, adaptację, modernizację i wyposażenie istniejących obiektów. Do wyposażenia zakupić m. in. sprzęt oraz materiały dydaktyczne służące kształceniu. Wsparcie obejmuje również budowę i wyposażenie nowych obiektów, ale tylko w uzasadnionych sytuacjach. Uzasadnienie wyjątków musi obejmować jasną argumentację  danego zapotrzebowania na określonego typu infrastrukturę, analizę trendów demograficznych odpowiednich dla danego terytorium oraz analizę opcji, wykazującą, że inne alternatywy są niewykonalne.

Inwestycja może obejmować również  tworzenie infrastruktury jednostek oświaty, które będą służyć popularyzacji nauki i innowacji, np. centra kreatywności, „Małe Koperniki”. Przyczyni się to do promowania wykształcenia technicznego czy innowacyjności, realizowanej poza systemem oświaty. Projekty szkół będą rozpowszechniać wśród dzieci i uczniów niższe poziomy edukacji  oraz naukę specjalizacji technicznych odpowiadających na potrzeby rynku pracy.

Ogólna pula środków przeznaczona na projekt to ponad 73 mln.

Projekty nieobjęte pomocą publiczną będą finansowane wysokości do 95 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji, natomiast te, które są objęte pomocą publiczną będą wspierane zgodnie ze schematem pomocy publicznej.

Wniosek należy wypełnić w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego  Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 20140-2020 od 3 marca 2016 r. do 30 czerwca 2016 r.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pozyskaniem dotacji i współpracą w tym zakresie z Grupą EU Dotacje, zapraszamy do wypełnienia STREFA EKSPERTA.

Masz pytania lub chcesz wyrazić swoje opinie dotyczące dotacji, gospodarki, czy warunków prowadzenia działalności gospodarczej? Zapraszamy do odwiedzenia STREFA EKSPERTA.

Poprzedni artykułZ TVP do TVN – takiego transferu nie było od 10 lat!
Następny artykułBiznes stawia na transport kolejowy