Co to jest system CRM? Do czego służy system CRM? Wyobraź sobie proces poszukiwania klienta. Być może używasz wyszukiwarki internetowej do znalezienia kontaktu do osoby, która może coś od Ciebie kupi. Zapisujesz na kartce telefon i dzwonisz, potem sporządzasz notatkę z rozmowy (lub nie) i po jakimś czasie kartka ginie. Nie...
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasiła konkurs nr 8 (2/2021) na wybórprojektów do dofinansowania w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP POPW. Celem konkursu Internacjonalizacja MŚP jest sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm działających na obszarze województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego Na co można przeznaczyć dofinansowanie? usługi...
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. ogłosiła nowy konkurs na transfer technologii w ramach projektu Sieć Otwartych Innowacji. 8 października br. uruchomiony będzie nabór wniosków na transfer technologii w ramach działania 2.2. POIR.  Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z refinansowania zakupu wartości niematerialnych i prawnych (WNiP, IP) aż do kwoty 200 tys. euro. W...
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzację. Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu Dofinansowanie mogą otrzymać projekty polegające na wprowadzeniu (wdrożeniu) przez MŚP innowacji procesowej (nowego lub znacząco ulepszonego procesu w przedsiębiorstwie) poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych w związku...
NCBR ogłosiło konkurs na dofinansowanie wdrożenie rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo energetyczne kraju i zwiększających konkurencyjność polskiej gospodarki Cele szczegółowe Programu, w które wpisuje się zakres tematyczny konkursu to: C1 wzrost potencjału przemysłu energetyki odnawialnej (w tym prosumenckiej), C2 rozwój inteligentnej infrastruktury sieciowej (energetycznej), C3 obniżenie emisyjności energetyki poprzez zwiększenie wykorzystania surowców biodegradowalnych oraz produktów...
Wsparcie MŚP w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych i dostosowania modelu działalności w zakresie cyfryzacji do zmian na rynku w wyniku pandemii koronawirusa. Dla kogo dofinansowanie? O dofinansowanie w ramach działania 6.2: Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu całej...
Bezpieczeństwo pracowników i chęć utrzymania ciągłości biznesowej spowodowała, że praca zdalna z ciekawostki i benefitu pracowniczego, szybko przemieniła się w codzienność. Wiele wskazuje, że nawet po całkowitym zniesieniu obostrzeń, do klasycznego modelu pracy w takim samym wymiarze już nie wrócimy. Przyszłość pracy jest hybrydowa i dobrze się do niej...
Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" Termin naboru od dnia 29.10.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. W ramach przedmiotowego instrumentu wsparcia, w zakresie ogłoszonego naboru, pomoc przyznaje się na operacje związane z podejmowaniem działalności pozarolniczej,...
Fundusz Wsparcia Kultury ogłosił nabór wniosków o wsparcie dla sektora kultury Do wsparcia uprawnione są  samorządowe instytucje artystyczne, organizacje pozarządowe i przedsiębiorcy prowadzący działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki i tańca, które prowadzą działalność w zakresie prowadzonej działalności zgodnie z PKD: 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych,...
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła kolejny nabór na kapitał obrotowy Termin składania wniosków od dnia 14 października 2020 r. do dnia 21 października 2020 r. do godz. 15.00. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 164 747,31 PLN (przy 49 pełnych etatach). Pula środków 10 000 000,00 euro (44 705 000,00PLN) Termin rozstrzygnięcia konkursu grudzień 2020 roku. Nie...