Dla woj. małopolskiego ogłaszony został nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 1, Działania 1.11 rozwój MŚP w obszarze cyfryzacji i Przemysłu 4.0. typ projektu A. Rozwój MŚP w obszarze cyfryzacji i Przemysłu 4.0 DLA KOGO?Przedsiębiorstwa MŚP, które prowadzą działalność na terenie województwa małopolskiego. NA CO?Typ projektu obejmuje wsparcie działań...
Ogólnokrajowa organizacja PRZEDSIĘBIORCY.PL działa już niemal w całym kraju. Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców – Przedsiębiorcy.pl występuje i działa na rzecz swoich członków już od wielu lat. W ostatnim okresie federacja rozszerzyła swoją działalność na cały kraj , obecnie Federacja ma swoje biura regionalne na terenie województwa mazowieckiego i...
Zarówno w kontekście naukowym, jak i przemysłowym, pojęcie Przemysł 4.0 stało się punktem odniesienia dla opisu bieżącej rewolucji przemysłowej. Przemysł 4.0, określany również jako Czwarta Rewolucja Przemysłowa, charakteryzuje się zintegrowanym i zautomatyzowanym podejściem do produkcji, opartym na technologiach takich jak Internet Rzeczy (IoT), Sztuczna Inteligencja (AI), Big Data, systemy...
Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie dla Kredytu ekologicznego FENG. Wnioski można składać: od 13 czerwca 2023 r. do 17 sierpnia 2023 r. godz. 16:00 Wnioski mogą składać, Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz przedsiębiorstwa small mid-caps oraz mid-caps.  Dofinansowanie jest przeznaczone na modernizację posiadanej infrastruktury w celu ograniczenia...
Innowacje odgrywają kluczową rolę w napędzaniu rozwoju społeczeństwa, gospodarki i nauki. Przez lata pojęcie innowacji stało się nieodłączną częścią dziedziny zarządzania, a osiągnięcia innowacyjne w różnych dziedzinach życia codziennego są nieustannie obserwowane. Innowacje szczególnie są ważnym elementem pozyskania środków z Unii Europejskiej. Jednak aby zrozumieć i mierzyć innowacje w...
PARP ogłasił nabór wniosków do konkursu „Wzornictwo w MŚP” Oferta skierowana jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie Polski Wschodniej. Celem konkursu jest kompleksowe wsparcie firm z sektora MŚP w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych w celu lepszego dostosowania ich oferty do potrzeb, wymagań i oczekiwań klientów...
Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ogłosiła nabór w ramach Priorytetu I Badania naukowe i innowacje, Działania 1.3 Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw, programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 Na co można dostać dofinansowanie? Działania badawcze i innowacyjne w MŚP, w tym tworzenie sieci kontaktów, Działania badawcze i innowacyjne w mikroprzedsiębiorstwach,...
Dlaczego EIT Jumpstarter? EIT Jumpstarter 2023- jeden z najlepszych europejskich programów pre-akceleracyjnych. EIT Jumpstarter kierowany jest do studentów/ek, doktorantów/ek, naukowców/czyń, innowatorów/rek i młodych przedsiębiorców/czyń  z pomysłem na produkt lub usługę w sektorze cyfryzacji, rolno-spożywczym, surowcowym, energetycznym, opieki zdrowotnej, mobilności miejskiej lub produkcji, którzy chcą przenieść swój pomysł w biznes, przy...
Czy warto zainwestować w samochód elektryczny, zależy od indywidualnych potrzeb, preferencji oraz możliwości finansowych. Samochody elektryczne mają kilka zalet, takich jak niższe koszty eksploatacji, mniejsza ilość ruchomych części, co może wpłynąć na mniejszą ilość awarii, niższe koszty paliwa (elektryczność zamiast benzyny czy oleju napędowego) oraz mniejszy wpływ na środowisko...
EIC Accelerator to program skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) ze wszystkich branż, w tym startupów działających for-profit, pochodzących z państw członkowskich UE lub krajów stowarzyszonych z programem Horyzont Europa. Główny cel programu EIC Accelerator jest dofinansowanie przełomowych badań i innowacji. Budżet na lata 2021 – 2027 wyniesie aż 1 087,6...