EIC Accelerator to program skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) ze wszystkich branż, w tym startupów działających for-profit, pochodzących z państw członkowskich UE lub krajów stowarzyszonych z programem Horyzont Europa. Konkurs skierowany jest do firm, które mają duży potencjał wzrostu i chcą wdrażać innowacyjne rozwiązania. Każda innowacja może liczyć na odpowiednie...
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)jako Operator Programu „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje” ogłosiła konkurs w schemacie Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich – Blue Growth Program ma przyczynić się do osiągnięcia celów ogólnych Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021,tj. do zmniejszenia ekonomicznych i społecznych dysproporcji w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego,...
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasiła konkurs nr 8 (2/2021) na wybórprojektów do dofinansowania w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP POPW. Celem konkursu Internacjonalizacja MŚP jest sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm działających na obszarze województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego Na co można przeznaczyć dofinansowanie? usługi...
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. ogłosiła nowy konkurs na transfer technologii w ramach projektu Sieć Otwartych Innowacji. 8 października br. uruchomiony będzie nabór wniosków na transfer technologii w ramach działania 2.2. POIR.  Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z refinansowania zakupu wartości niematerialnych i prawnych (WNiP, IP) aż do kwoty 200 tys. euro. W...
Zarząd Województwa Mazowieckiego zdecydował o skierowaniu na ten cel 53,1 mln zł wsparcia z Unii Europejskiej. Fundusze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Nabór wniosków dla przedsiębiorców odbędzie się już w czerwcu tego roku. Już w czerwcu mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły ubiegać się o dofinansowanie...
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła kolejny nabór na kapitał obrotowy Termin składania wniosków od dnia 14 października 2020 r. do dnia 21 października 2020 r. do godz. 15.00. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 164 747,31 PLN (przy 49 pełnych etatach). Pula środków 10 000 000,00 euro (44 705 000,00PLN) Termin rozstrzygnięcia konkursu grudzień 2020 roku. Nie...
NA CO? patenty, wzory użytkowe i przemysłowe lub ich zgłoszenia prawa autorskie do oprogramowania (wykluczone m.in. oprogramowanie biurowe, księgowe, systemy operacyjne komputerów osobistych) prawa do chronionych odmian roślin topografia układów scalonych know-how Założenia technologii Technologia stanowiąca innowację produktową lub procesową, minimum na poziomie TRL 7Innowacja obecna na rynku krajowym nie dłużej niż 3 lata oraz na...
od względem wykorzystania środków unijnych na inwestycje infrastrukturalne jesteśmy liderem w Europie – podkreśla Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury. Tylko z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zostało zakontraktowane dwie trzecie środków z tej perspektywy unijnej. Lwia ich część jest przeznaczana na kolej i budowę dróg. Po zakończeniu tej siedmiolatki na polskich drogach i kolei będziemy mieć...
Jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą? Planujesz rozwój działalności? Masz pomysły, ale brakuje ci funduszy na ich realizację? Teraz możesz sfinansować prawie każdy swój wydatek na rozwój. Program zakłada wsparcie w procesie opracowania i wdrożenia innowacji produktowych lub procesowych. Otrzymasz dofinansowanie na zakup inwestycji takich jak: oprogramowanie, patenty, licencje, maszyny...
Osoby niepełnosprawne i te, które utrzymują takie osoby, mogą korzystać z ulgi rehabilitacyjnej w PIT. Polega ona na odliczeniu od uzyskanego dochodu wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjnej lub na cele związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Kto dokładnie może skorzystać z takiej ulgi i na co ona przysługuje? ...