Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw – nabór w woj. lubelskim

0
123

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ogłosiła nabór w ramach Priorytetu I Badania naukowe i innowacje, Działania 1.3 Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw, programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

Na co można dostać dofinansowanie?

 1. Działania badawcze i innowacyjne w MŚP, w tym tworzenie sieci kontaktów,
 2. Działania badawcze i innowacyjne w mikroprzedsiębiorstwach, w tym tworzenie sieci kontaktów (badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe, studia wykonalności),
 3. Inwestycje w środki trwałe, w tym infrastrukturę badawczą, w mikroprzedsiębiorstwach bezpośrednio związane z działaniami badawczymi i innowacyjnymi,
 4. Inwestycje w środki trwałe, w tym infrastrukturę badawczą, w małych i średnich przedsiębiorstwach (w tym prywatnych organizacjach badawczych), bezpośrednio związane z działaniami badawczymi i innowacyjnymi,
 5. Inwestycje w wartości niematerialne i prawne w mikroprzedsiębiorstwach bezpośrednio związane z działaniami badawczymi i innowacyjnymi,
 6. Inwestycje w wartości niematerialne i prawne w MŚP (w tym prywatnych organizacjach badawczych) bezpośrednio związane z działaniami badawczymi i innowacyjnymi.
W przypadku projektów realizowanych w partnerstwie można sfinansować dodatkowo:
 1. Działania badawcze i innowacyjne w dużych przedsiębiorstwach, w tym tworzenie sieci kontaktów,
 2. Inwestycje w środki trwałe, w tym infrastrukturę badawczą, w dużych przedsiębiorstwach bezpośrednio związane z działaniami badawczymi i innowacyjnymi,
 3. Inwestycje w środki trwałe, w tym infrastrukturę badawczą, w publicznych organizacjach badawczych i instytucjach szkolnictwa wyższego bezpośrednio związane z działaniami badawczymi i innowacyjnymi,
 4. Inwestycje w wartości niematerialne i prawne w dużych przedsiębiorstwach bezpośrednio związane z działaniami badawczymi i innowacyjnymi,
 5. Inwestycje w wartości niematerialne i prawne w publicznych organizacjach badawczych i instytucjach szkolnictwa wyższego bezpośrednio związane z działaniami badawczymi i innowacyjnymi.
TYPY WSPIERANYCH PROJEKTÓW:

Projekty badawczo-wdrożeniowe realizowane przez przedsiębiorstwa lub ich konsorcja (w tym w partnerstwie z organizacjami badawczymi), zmierzające do komercjalizacji wyników prac B+R przez przedsiębiorstwa.

Dla kogo?

Przedsiębiorstwa, Partnerstwa

 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w Załączniku I do Rozporządzenia 651/2014);
 • konsorcja przedsiębiorstw, przy czym liderem konsorcjum (partnerem wiodącym/wnioskodawcą) musi być przedsiębiorstwo z sektora MŚP;
 • konsorcja przedsiębiorstw z organizacjami badawczymi, przy czym liderem konsorcjum (partnerem wiodącym/wnioskodawcą) musi być przedsiębiorstwo z sektora MŚP.
Poziom dofinansowania:
Komponent B+R

Badania przemysłowe

 • Mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa 80%;
 • Średnie przedsiębiorstwa 75%;
 • Duże przedsiębiorstwa 65%;

Eksperymentalne prace rozwojowe

 • Mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa 60%;
 • Średnie przedsiębiorstwa 50%;
 • Duże przedsiębiorstwa 40%.
Komponent wdrożeniowy
 • Mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa 70%,
 • Średnie przedsiębiorstwa 60%.

Termin naboru:

od 28-04-2023 r.  do 12-06-2023 r.

Pomagamy w napisaniu wniosku , w pełnej obsłudze realizacji i rozliczania projektu.

Zainteresowanych naszą pomocą prosimy o wypełnienie ankiety na naszej stronie.

Poprzedni artykułNajczęściej popełniane błędy przy realizacji projektów unijnych
Następny artykułDo 85% na wzornictwo w MŚP – kolejne pieniądze na rozwój w Polsce Wschodniej- nabór do 20 IX 2023