Strona główna Audyt i opieka

Audyt i opieka

Audyt i opieka

Audyt informatyczny

Audyt informatyczny jest to proces oceny, czy system informatyczny i związane z nim zasoby utrzymują integralność, czy dostarczają rzetelnych danych oraz czy przyczyniają się do efektywności organizacji. W ramach audytu informatycznego prowadzi się czynności, które mają dostarczyć informacji na temat sprzętu komputerowego, jego oprogramowania oraz licencji i programów.Audyt informatyczny nie tylko zapewnia, że firma działa na całkowicie legalnym oprogramowaniu, ale kontroluje również, czy sprzęt jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem, a poufne informacje dostatecznie są zabezpieczone. Co więcej, pozwala on zoptymalizować zakupy i umożliwia administratorom szybsze i bardziej precyzyjne reagowanie w sytuacjach awaryjnych.W ramach audytu informatycznego oferujemy:Audyt sprzętu i oprogramowania – sprawdza wszytskie jednostki robocze oraz jej podzespoły, zgodnie ze stanem zakupu. Wykrywa wszelkie nieporządane aplikacje, nie mające związku z wykonywaną pracą oraz obciążające procesory.Audyt bezpieczeństwa – prowadzi do szczegółowej ekspertyzy i oceny obecnych zabezpieczeń, co umożliwia zaplanowanie ewentualnych modernizacji.Audyt pracowników – ocenia wiedzą z zakresu uzywanego oprogramowania, struktury sieciowej, stosowanych zabezpieczeń, a także ewentualnych zagrożeń.Dla odbiorców naszych usług przygotowaliśmy oferty stałej bądź okresowej umowy serwisowej. Umowa zapewnia m. in. gwarancję szybkiego serwisu w przypadku awarii, okresową i kontrolną konserwację sprzętu i oprogramowania. Zapewniamy również stałą opiekę nad bezpieczeństwem danych, okresową archiwizację danych oraz profilaktykę antywirusową.

Outsourcing IT

Czym jest outsourcing informatyczny?

Outsourcing jest nowoczesną strategią zarządzania, która polega na oddaniu na zewnątrz (partnerowi zewnętrznemu – outsourcerowi) zadań nie związanych bezpośrednio z podstawową działalnością firmy. Dzięki temu firma może skupić swoje zasoby i środki finansowe na tych obszarach stanowiących podstawę jej działań, w których osiąga przewagę konkurencyjną.Swoją ofertę kierujemy przede wszystkim do przedsiębiorstw. Stałe śledzenie światowych trendów i standardów w zakresie techniki komputerowej i wykorzystanie ich w naszej działalności pozwala nam zaspokajać nawet nietypowe wymogi i potrzeby klientów. Intensywne kształcenie kadry technicznej ma na celu prowadzenie serwisu na wysokim poziomie. Szczegółowa analiza potrzeb klienta i długotrwałe planowanie działań, przy pełnej współpracy z przyszłym użytkownikiem gwarantują, efektywne zastosowanie coraz bardziej skomplikowanej technologii informatycznej.Oferujemy klientom identyfikację potrzeb informatycznych na podstawie przeprowadzonej analizy procesów biznesowych wewnątrz firmy. Właściwe określenie indywidualnych potrzeb klienta powala na zbudowanie strategii rozwoju infrastruktury informatycznej, spełniającej oczekiwania klienta.Oferujemy częściowy, jak i kompleksowy outsourcing informatyczny, polegający na serwisie wybranych elementów infrastruktury IT klienta, jak i na całościowej obsłudze outsourcingowej.

Na czym polega outsourcing informatyczny?

 • czuwaniu nad prawidłowym i bezusterkowym funkcjonowaniem infrastruktury informatycznej,
 • doradztwie eksploatacyjnym,
 • usuwaniu awarii środowiska systemowego,
 • bieżącym serwisie sprzętu i oprogramowania systemowego i aplikacyjnego,
 • szkoleniu informatycznym pracowników wg potrzeb,
 • wspomaganiu wdrażania nowych programów wg potrzeb,
 • współpracy z autorami oprogramowania aplikacyjnego i reprezentowanie wobec nich interesów Zleceniodawcy.

Outsourcing zapewnia:

 • obniżenie kosztów takich jak ZUS, szkolenia, urlopy, chorobowe,
 • korzystanie z wykwalifikowanych specjalistów z różnych dziedzin,
 • zapewnienie ciągłości w monitorowaniu pracy systemów informatycznych,
 • zwiększenie efektywności sprzętu i ludzi,
 • zastosowanie i korzystanie z nowoczesnych rozwiązań i technologii,

Outsourcing należy obecnie do najefektywniejszych rozwiązań wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem. Pozwala na szybszą modernizację, reorganizację i optymalizację procesów biznesowych, jak również zmianę całej kultury organizacyjnej.