Wykreślenie z KRS

rachunkowosc ksiegiZ dniem 1 stycznia 2015 roku zaczęła obowiązywać znowelizowana ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym. Wprowadziła ona ułatwienia wykreślenia z KRS danych niedziałających spółek. Własność takiej spółki z momentem wykreślenia przejdzie na rzecz Skarbu Państwa.

Nowy zapis ma przede wszystkim usprawnić działanie sądów rejestrowych oraz zmniejszyć koszty ponoszone w wyniku prowadzenia postępowania. Monitorowanie wpisów do KRS i ich uaktualnianie ma także zwiększyć bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. Porządki w KRS mają przełożyć się na poprawę wiarygodności Rejestru oraz efektywność czynności nadzorczych podejmowanych przez sądy rejestrowe.

W praktyce, jeśli przedsiębiorca nie dokona obowiązków rejestrowych, np. nie złoży sprawozdania finansowego, sąd będzie mógł z urzędu rozpocząć procedurę rozwiązania, a w konsekwencji wykreślenia z KRS. Przedsiębiorcy zainteresowani utrzymaniem osobowości prawnej i majątku będą mogli wstrzymać procedurę, regulując wszystkie zaległe obowiązki rejestrowe do 31 grudnia 2015 roku.

Na uwadze należy mieć także sytuację kontrahentów. Jeśli zostaną wykreśleni z KRS, długów będzie można dochodzić od Skarbu Państwa, ponoszącego ograniczoną odpowiedzialność z nabytego mienia. Podmiotem upoważnionym do prowadzenia postępowania i wszystkich spraw związanych z przejęciem mienia będzie starosta.

Do tej pory, jeśli przedsiębiorca nie złożył sprawozdania finansowego sąd mógł wymierzyć karę grzywny. Takie rozwiązanie okazało się mało skuteczne. Szacuje się, że jest ok. 80 tys. spółek, które nie dokonały obowiązków rejestracji w KRS oraz kilkadziesiąt tysięcy martwych spółek, które nie prowadzą działalności.

Na podstawie: poradnik.wfirma.pl, prawo.gazetaprawna.pl

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Adres email nie będzie publikowany