Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Inteligentny Rozwój

Departament Innowacji w Ministerstwie Rozwoju jako Instytucja Organizująca Konkurs w Programie Inteligentny Rozwój ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

Dofinansowanie będzie udzielane przedsiębiorcom na tworzenie centr badawczo-rozwojowe. Rozwój ma nastąpić poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.

W ramach projektów  przedmiotem dofinansowania mają być wydatki inwestycyjne, koszty specjalistycznej odpowiedniej wiedzy technicznej.  Dofinansowane będą  koszty doradztwa oraz równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu. Dodatkowo w projekcie można zawrzeć  koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu.

Do konkursu w ramach konkursu mogą przystąpić mikro-, mali, średni przedsiębiorcy. Do konkursu  mogą przystąpić przedsiębiorcy nie mieszczący w ramach mikro, mali lub średni.

Wsparcie przyznawane jest na wydatki kwalifikowane w podziale na rodzaje pomocy: pomoc regionalną (od 10 % do 70 %), pomoc na prace rozwojowe (od 25 % do 45 %), pomoc de minimis (od 25 % do 45 %).

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie wynosi 900 000 000,00 PLN, w tym  87 570 000,00 PLN dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim oraz 812 430 000,00 PLN dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych w projekcie wynosi 2 000 000,00 PLN. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych  nie może przekroczyć  50 000 000,00 EUR.

Wybór projektów do dofinansowania następuje w trybie konkursowym.

Planowany  nabór składania wniosków w okresie od 08.05.2017 do 07.07.2017 roku.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pozyskaniem dotacji i współpracą w tym zakresie z Grupą EU Dotacje, zapraszamy do wypełnienia ANKIETY.

 

 

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Adres email nie będzie publikowany