Wiemy jak zaoszczędzisz na energii elektrycznej!

euro-870758 960 720

LEMUR to program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który ma na celu zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, a przede wszystkim emisji CO2, poprzez projektowanie i budowanie nowych budynków użyteczności publicznej, np.: sądów, urzędów, szkół, przychodni, oraz budynków zamieszkania zbiorowego, np. hoteli, domów wypoczynkowych, domów dziecka, schronisk.

GUS podaje, że zużycie energii elektrycznej w Polsce w 2012 roku wynosiło 145 857 tys. MWh, a wskaźnik emisji dwutlenku węgla – 33 2067 tys. ton. Projekt ma na celu zmniejszenie zużycia energii o 23 tys.  MWh/rok i ograniczenie emisji dwutlenku węgla o 4 600 Mg/rok. To kolejny krok  do poprawienia jakości środowiska, ale także do obniżenia kosztów utrzymania budynków przez podmioty, ubiegające się o pomoc.

O dofinansowanie w ramach programu LEMUR mogą ubiegać się podmioty sektora finansów publicznych, oprócz państwowych jednostek budżetowych, samorządowe osoby prawne, spółki prawa handlowego, w których jednostki prawa handlowego posiadają 100 % udziałów lub akcji, organizacje pozarządowe, w tym fundacje, kościoły, związki wyznaniowe, kościelne osoby prawne, jednostki organizacyjne PGL Lasy Państwowe, posiadającą osobowość prawną, oraz parki narodowe.

Budżet przeznaczony na projektowanie i budowanie nowych, energooszczędnych budynków w latach 2015-2020 wynosi do 290 000 000 zł. W tym zawarte są bezzwrotne – 28 000 000 zł, a także zwrotne – 262 000 000 zł formy dofinansowania. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dwie formy dofinansowania: dotację i pożyczkę. W przypadku dotacji przedsiębiorcy mogą otrzymać od 20% do 60% dofinansowania, a to zależy od klasy energooszczędności planowanej inwestycji (A, B,C). Dofinansowanie w formie pożyczki przydziela na budowę nowych budynków od 1000 zł na m² do 1200 zł na m². Wnioskodawcy mogą zdecydować, jaką formę wsparcia chcą otrzymać. Regulamin pozwala na ubieganie się o dotację i pożyczkę lub samą pożyczkę.

Otrzymane środki można przeznaczyć na przygotowanie przedsiębiorstwa, np.: pozwolenie na budowę, określenie spodziewanego efektu ekologicznego i weryfikację wszystkich dokumentów. Kwota dofinansowania obejmuje również koszt robocizny, materiałów i urządzeń, koszty nadzoru inwestorskiego, a nawet promocję rozwiązań energooszczędnych zastosowanych w inwestycji.

Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego LEMUR trwa do 29.12.2016 roku. Aplikacje można składać elektronicznie poprzez specjalnie przygotowany generator wniosków o dofinansowanie.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pozyskaniem dotacji i współpracą w tym zakresie z Grupą EU Dotacje, zapraszamy do wypełnienia ankiety  ANKIETY.

Masz pytania lub chcesz wyrazić swoje opinie dotyczące dotacji, gospodarki, czy warunków prowadzenia działalności gospodarczej? Zapraszamy do odwiedzenia STREFY EKSPERTA.

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Adres email nie będzie publikowany