UNIJNE DOTACJE NA KULTURĘ, MEDIA…

Działania z sektorów kultury, kreatywnych i audiowizualnego będą wspierane w perspektywie 2014-2020 przez unijny program – Kreatywna Europa. Program ten zawiera następujące komponenty:

MEDIA

Jest kontynuacją programu MEDIA i programu kultura realizowanych w poprzedniej perspektywie finansowej 2007-2013. Priorytety programu zostały ustalone w oparciu o analizę obecnej sytuacji europejskich sektorów kultury i audiowizualnego, a także problemów, jakie stoją na drodze twórców z Europy. Granty udzielane w ramach programu mają na celu:

-zachęcanie do działania na poziomie ponadnarodowym,

-budowanie i rozwój publiczności ,

-pozyskiwanie nowych odbiorców europejskiej sztuki i filmu,

-zwiększenie dostępu do kultury i utworów audiowizualnych oraz ich promowanie.

Program Kreatywna Europa wspiera kraje należące do UE, a także Ukraina, Gruzja, Serbia, Macedonia, Mołdawia, Czarnogóra, Bośnia i Hercegowina, Albania, Norwegia, Islandia.

Komponent ten skierowany jest do producentów filmów i gier komputerowych, dystrybutorów, agentów sprzedaży, organizatorów szkoleń i festiwali filmowych, targów branżowych, wydarzeń filmowych oraz projektów współpracy między

inicjatywami edukacyjnymi , twórcami platform internetowych dla profesjonalistów branży audiowizualnej, a także kin.

Celem tego komponentu jest wsparcie i promowanie europejskiej kultury audiowizualnej, profesjonalizacja sektora audiowizualnego oraz pomoc w rewolucji cyfrowej i globalizacji.

KULTURA

Organizacje i polskie instytucje, które działają w sektorze kultury i ( lub) kreatywnym mają szanse pozysakć dotacje na międzynarodowe projekty kulturalne. Komponent ten wspiera projekty, których głównym celem jest promocja europejskiej kultury i sztuki, budowanie współpracy kulturalnej na poziomie ponadnarodowym, rozwijanie europejskiej publiczności, a także dostosowywanie sektorów kultury i kreatywnych do nowych technologii cyfrowych oraz wdrażanie innowacji. Granty są udzielane także na zwiększanie mobilności artystów i dzieł europejskich .

CZĘŚĆ MIĘDZYSEKTOROWA Z INSTRUMENTEM GWARANCJI SEKTORÓW KULTURY I KREATYWNYCH.

Od 2016 roku został uruchomiony system poręczeń finansowych na rzecz sektorów kultury i kreatywnych. Instrument Gwarancji Sektorów Kultury i Kreatywnych w latach 2016-2020 będzie dysponować budżetem w wysokości przeszło 120 mln euro. System ten ma na celu ułatwianie dostępu do finansowania podmiotom działającym w sektorze kultury i sektorze kreatywnym, a także poprawę zdolności pośredników finansowych do oceny ryzyka związanego z działalnością podmiotów w tych sektorach.

Jesteś zainteresowany tym tematem i chcesz wiedzieć więcej wypełnij ankietę.

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Adres email nie będzie publikowany