Ulga rehabilitacyjna została rozszerzona

wozek-inwalidzkiOsoby niepełnosprawne i te, które utrzymują takie osoby, mogą korzystać z ulgi rehabilitacyjnej w PIT. Polega ona na odliczeniu od uzyskanego dochodu wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjnej lub na cele związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Kto dokładnie może skorzystać z takiej ulgi i na co ona przysługuje?

Z ulgi może korzystać osoba, która posiada orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub posiadająca decyzję o przyznaniu renty z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową, socjalną lub też mająca orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

W ramach ulgi rehabilitacyjnej można zliczyć wydatki poniesione m.in. na adaptację i wyposażenie mieszkań i budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych, przystosowanie pojazdów do potrzeb takich osób oraz opłacenie przewodników i opieki pielęgniarskiej. Za koszt, który można odliczyć, uważa się także opłacenie tłumacza języka migowego czy obozy i kolonie dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością do 25 roku życia. W ramach ulgi rehabilitacyjnej odliczyć można leki w wysokości, która stanowi różnicę między faktycznie poniesionymi wydatkami w miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lek stosowany jest w związku z rekomendacją lekarza.

Nowym zapisem, na który warto zwrócić uwagę, jest możliwość odpłatności za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym oraz odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne.

Zapraszamy do rejestracji na portalu oraz komentowania w Strefie Eksperta  http://b2-biznes.pl/index.php/strefa-eksperta

Na podstawie: podatki.biz

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Adres email nie będzie publikowany