Teoria Współczesnego Portfela

portfelInwestorzy, działając na giełdzie, dążą do jak najwyższych zarobków przy wykorzystaniu różnych teorii. Jedną z nich jest Teoria Współczesnego Portfela, za którą w 1990 roku Nagrodę Nobla dostali Harry Markowitz, Merton Miller oraz William Sharpe.

Zgodnie z powyższą teorią wszelkie próby podbicia giełdy są skazane na porażkę. Wynika to z faktu, że zakup i sprzedaż papierów wartościowych zawsze wiąże się z ponoszeniem kosztów. Niekorzystna dla inwestorów sytuacja wynika także z faktu, że rynek bardzo szybko wchłania informacje, przez co bardzo trudno jest na nich zarobić. Ponadto nie jest regułą, że dobra wiadomość skutkuje wzrostem cen, a zła kończy się spadkiem wartości, należy liczyć się z wystąpieniem zjawiska, jakim jest przypadkowy ruch cen, kiedy negatywna wiadomość powoduje zwyżki. W perspektywie czasu, większe korzyści przynosi dywersyfikacja portfela inwestycyjnego o papiery wartościowe wysokiego ryzyka.

Co zaleca Teoria Współczesnego Portfela?

Proponuje budowanie portfela w oparciu o inwestowanie pasywne. Polega ono na zakupie aktywów bez próby oceny ich wartości, ale tak by portfel inwestycyjny odzwierciedlał sytuację określonego indeksu giełdowego. Przeciwnicy takiego podejścia uważają, że tylko aktywne inwestowanie pozwoli na ustalenie realnych cen, co jest ważne przy szacowaniu opłacalności działań.

Inwestować pasywnie można przez fundusze indeksowe, które kupują akcje będące składnikami pewnego wskaźnika, tak by inwestor osiągnął rezultat zakładany przez dany wskaźnik. Dzięki temu ten rodzaj funduszu pokazuje zachowanie całego rynku akcji, ale także jest chwiejny jak sama gospodarka. Większość indeksów kładzie nacisk na duże spółki i lokuje więcej środków w tego typu firmy, podczas gdy to właśnie małe firmy często przynoszą większe zyski inwestorom, ponieważ szybciej się rozrastają. Należy mieć na uwadze, że wyniki uzyskiwane przez fundusze indeksowe są przeciętne, nie są najniższe, ale też nie są najlepsze. Plusem jest fakt, że typowe fundusze chociaż kupują i sprzedają akcje z zyskiem, to muszą przekazać je udziałowcom, a oni odprowadzają od tego podatek, tymczasem fundusze indeksowe nie obracają akcjami, a udziałowcy uiszczają podatki dopiero po sprzedaży udziałów.

Inwestowanie pasywne ma swoich zwolenników i przeciwników. Podział zaczyna się już na etapie definiowania tego typu działania, zdaniem ekspertów strategie postrzegane jako pasywne są raczej mniej aktywne, a nie w pełni pasywne. Na pewno jest to ciekawe rozwiązanie, z którym inwestorzy powinni się zapoznać.

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Adres email nie będzie publikowany