Środki na podjęcie działalności gospodarczej. 16 tys. na start!

Aż 16 tysięcy na start!!!. Program przeznaczony dla osób bezrobotnych w wieku 30 lat i powyżej.

program przeznaczony dla osób bezrobotnych

Mamy dwa programy pomocowe!    

Pierwszy z nich przeznaczony jest dla osób  50 lat lub więcej, zarejestrowanych jako  bezrobotny  dłużej niż 12 miesięcy, mających ustalony I lub II profil pomocowy. Kwalifikacje zawodowe nie wzbudzają  zainteresowania  u pracodawców. Do skorzystania z programu zachęcamy osoby niepełnosprawne oraz Panie.

Organizowany jest przez Urząd Pracy m.st. Warszawy, który  ogłosił nabór o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Pomoc realizowana jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM), Działanie 8.1.

Planowane jest przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej
dla  117 osób.

Kolejnym programem przygotowanym przez Urząd Pracy m. st. Warszawy to Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), Poddziałanie 1.1.1  „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w m. st. Warszawa (II)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przeznaczony jest on dla osób w wieku 18-29 lat z ustalonym I lub II profilem pomocy.

Planowane jest przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej
dla 123 osób.

Każda osoba zainteresowana złożeniem wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej przed jego złożeniem musi mieć przygotowany Indywidualny Plan Działania oraz posiadać pełną gotowość do rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Maksymalna wysokość środków, o które można wnioskować w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy we wskazanym powyżej terminie nie może przekroczyć 16.000,00 zł.

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać w terminie od 13 marca do 17 marca 2017 r.

 

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pozyskaniem dotacji i współpracą w tym zakresie z Grupą EU Dotacje, zapraszamy do wypełnienia ANKIETY.

 

Autor: Grzegorz Wołkowicz

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Adres email nie będzie publikowany