Raport gospodarczy PwC: Polska zanotuje najszybszy w Europie wzrost

Polska z największym w Europie potencjałem na wzrost. W perspektywie długofalowej nasza gospodarka ma szansę rozwijać się najszybciej spośród europejskich krajów. Gdyby nie negatywne prognozy demograficzne, mogłoby być jeszcze lepiej.

port gdańsk

Firma doradcza PwC opublikowała we wtorek raport o nazwie “The long view: How will the global economic order change by 2050”(„Długoterminowe spojrzenie: jak zmieni się globalny ekonomiczny porządek do 2050 roku”). Wynika z niego, że rynki krajów wschodzących będą zwiększać stale swój udział w światowym PKB. To obecna tendencja, która zdaniem ekspertów, utrzyma się do 2050 r.

Polska liderem UE

Wśród państw wschodzących autorzy wymieniają przede wszystkim Polskę i Kolumbię. To gospodarki tych dwóch krajów, w ich ocenie, mają rozwijać się najszybciej w swoich regionach. Polska do 2050 r. odnotuje największy wzrost w Unii Europejskiej, a Kolumbia – w Ameryce Południowej.

Wnioski z raportu zbiegają się z oceną, jaką prezesi firm z całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polski, wyrazili w badaniu przeprowadzonym przez PwC. 44 % badanych jest przekonana o wzroście swoich dochodów w perspektywie trzyletniej, a 41 % z nich jest go „prawnie pewna”.

Pozytywna prognoza to wyzwanie

Prezes PwC w Polsce, Adam Krasoń, zauważa, że choć pozytywna prognoza jest dobrą informacją dla naszego kraju, to wciąż tylko przewidywania. Zadaniem liderów biznesowych jest stymulowanie wzrostu gospodarczego, m. in. poprzez budowanie środowiska sprzyjającego przedsiębiorczości.

Krasoń dodaje, że na taką ocenę zawartą w raporcie wpływ wiele kryteriów.

Eksperci PwC przygotowując opracowanie brali pod uwagę takie czynniki, jak demografia, edukacja, postęp technologiczny i poziom inwestycji w badanych krajach.

To właśnie demografia sprawia, że Polska nie wypada w świetle raportu tak dobrze, jak – w ocenie PwC, powinna.

Ludności mniej z roku na rok

Prognoza demograficzna, jaką postawiono Polsce jest  bowiem najgorsza spośród wszystkich krajów. Na równi z nami plasuje się tylko Japonia. W raporcie PwC podkreślono, że liczba osób w wieku produkcyjnym będzie maleć o 1% rocznie. Natomiast ogólna liczba ludności w Polsce do 2050 r będzie się stale zmniejszać, średnio o 0,4% rocznie. To wynik nasilonej emigracji oraz jednego z najniższych na świecie wskaźników dzietności.

Wzrost wynikiem zmian

Eksperci opiniują, że odwrócenie tego trendu, chociaż niełatwe, nie jest niemożliwe. Program 500+ spotkał się z pozytywną oceną, ale zdaniem Mateusza Walewskiego, starszego ekonomisty w PwC, „punktowe działania same w sobie zazwyczaj są niewystarczające i powinny być uzupełnione rozwiązaniami systemowymi”.

Zapewnieniu stabilnego wzrostu, jak wynika z opinii ekspertów, powinna służyć zmiana całego spojrzenia na rozwój gospodarki. Zamiast konkurowania ceną, proponują oparcie się o jakość i innowacyjnością produktów czy usług. A to, w ocenie PwC, zależy głównie od skuteczności działania instytucji państwowych.

Na podstawie : PwC.pl

autor: Patrycja Szeląg

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Adres email nie będzie publikowany