Putin chce pozbawić terrorystów paszportów. Mimo niezgodności pomysłu z prawem

Rosyjski prezydent, Władimir Putin rozważa możliwość odbierania paszportów imigrantom podejrzanym o terroryzm. Mimo, że rosyjska konstytucja zakazuje arbitralnych decyzji o pozbawianiu obywatelstwa, Kreml zapowiada omówić kwestię z prawnikami.

pozbawić obywatelstwa

Pozbawienie obywatelstwa rosyjskiego może być jednym ze środków w walce z terroryzmem, rozważał  prezydent Rosji, Władimir Putin w czwartkowym wywiadzie dla „Świat 24”. Przywódca zapowiedział rozmowy w tej kwestii ze środowiskami prawniczymi.

Jednocześnie Władimir Putin zaznaczył, że nie chce bezpośrednio pozbawiać obywatelstwa podejrzanych o terroryzm. Zdaniem prezydenta, najlepszym sposobem byłaby zmiana konstytucji w ten sposób, by odpadły podstawy, które istniały w momencie przyznawani paszportów.

Dmitrij Pieskow, sekretarz prasowy uściślał, że chodzi o obywateli, którzy „solidaryzują z terrorystami”. Jego zdaniem, w stosunku do imigrantów, którzy uzyskali paszporty, a wykazują związki z podejrzanymi ugrupowaniami, sąd mógłby ponownie przeanalizować podstawy nadania statusu obywatela.

Tymczasem, prawo do posiadania obywatelstwa jest jednym z przynależnych człowiekowi bezwarunkowo. Chronione jest konwencjami międzynarodowymi. Powszechna deklaracja praw człowieka w art. 15 gwarantuje Każdy człowiek ma prawo do posiadania obywatelstwa. Nie wolno nikogo pozbawiać samowolnie obywatelstwa ani nikomu odmawiać prawa do zmiany obywatelstwa.

Wbrew zapisom konstytucji

Dlatego przeciwko rządowym planom protestują obrońcy praw człowieka, powołując się na konstytucje. Szczególnie na art. 6 ustawy zasadniczej, zgodnie z którym „Obywatel Federacji Rosyjskiej nie może zostać pozbawiony obywatelstwa”. Jedynym powodem odwołania decyzji może być fakt, że w trakcie ubiegania się o status osoba podała nieprawdziwe informacje o sobie lub obywatelstwo nadano na podstawie fałszywych dokumentów, tłumaczy szefowa komitetu „Pomocy cywilom”, Swietłana Ganuszkina.

Tymczasem obserwatorzy spoza granic Federacji komentują, że w Rosji praktyka pozbawiania obywatelstwa migrantów ma się dobrze. Jej stosowaniu nie przeszkadzają obowiązujące uregulowania prawne. Pracownik Centrum Praw Człowieka, Kirill Koroteev tłumaczył, że w latach dziewięćdziesiątych Rosja wydawała masowo paszporty przyjezdnym z krajów WNP.

Po latach status obywatela był im przez władze odbierany, co wywołało liczne skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Chodzi o to, że były liczne wnioski o ekstradycje byłych mieszkańców krajów WNP, a zgodnie z rosyjskim prawem, Federacja nie może wydać swoich obywateli. Stąd łatwiej było najpierw pozbawiać obywatelstwa, a następnie wydawać zgody na ekstradycje.

Sposób na ekstradycje

Ścieżka nadawania obywatelstwa zapisana jest w II rozdziale rosyjskiej konstytucji, którego nie można zmienić na drodze zwyczajnej legislacji. Co oznacza, że gdyby władze rozważały dodanie możliwości pozbawiania paszportów, konieczne byłoby przyjęcie nowej ustawy zasadniczej. Regulując kwestię w konstytucji, Rosja pozbawiła się niejako możliwości skorzystania z zapisów Europejskiej Konwencji o Obywatelstwie, która przewiduje, że istnieje możliwość odebrania obywatelstwa pod pewnymi warunkami, jeżeli osoba zagraża porządkowi publicznemu.

Dlatego, obrońcy praw człowieka zauważają, że nawet jeżeli podstą unieważnienia decyzji o nadaniu obywatelstwa będzie terroryzm, procedura byłaby sprzeczne z konstytucją.

Jednak prawo swoje, a praktyka swoje. Maksud Ibragimov był działaczem „Młodzieży Tadzykistanu” i obrońcą praw człowieka. Rosyjskie obywatelstwo otrzymał w 2004 r. a jesienią 2014 roku władze jego rodzimego kraju umieściły go na międzynarodowej liście poszukiwanych oskarżając o próby przejęcia władzy. W grudniu tego samego roku dowiedział się o pozbawieniu go obywatelstwa rosyjskiego. Miesiąc później został aresztowany, poddany ekstradycji do Tadżykistanu i skazany na siedemnaście lat więzienia. Jego prawnik niedawno złożył skargę do ETPC.

 

(źródło: kommersant.ru)

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Adres email nie będzie publikowany