Ponad 93 mln zł z POIiŚ na gospodarkę wodno-ściekową

Wodocig17 projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej ma szansę na dofinansowanie z Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) na kwotę 93 mln złotych. Janusz Ostapiuk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska zatwierdził dwie listy rankingowe przedsięwzięć złożonych w ramach kolejnego konkursu Priorytetu I – Gospodarka wodno-ściekowa.

Nabór dotyczył dwóch grup przedsięwzięć:

•   projektów z aglomeracji z przedziału 10-15 tys. mieszkańców – tu na liście rankingowej znalazło się 9 inwestycji o łącznej całkowitej wartości ponad 79,7 mln zł oraz łącznej wnioskowanej kwocie dofinansowania UE ponad 42,7 mln zł;

•   projektów z aglomeracji powyżej 15 tys. mieszkańców – tu na liście rankingowej znalazło się 8 projektów o łącznej całkowitej wartości ponad 74,4 mln złotych oraz łącznej wnioskowanej kwocie dofinansowania UE ponad 50,7 mln zł.

Wartość całkowita 17 projektów umieszczonych na listach rankingowych to ponad 154 mln zł, zaś suma wnioskowanego dofinansowania UE – ponad 93 mln zł.

Zainteresowanie wnioskodawców przekroczyło wysokość środków przewidzianych w konkursie, w związku z czym Ministerstwo Środowiska zdecydowało się na jej zwiększenie do maksymalnego możliwego w chwili obecnej poziomu.

 

Źródło: mos.gov.pl

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Adres email nie będzie publikowany