Podsumowanie budżetu dotacji w 2016 r. i ułatwienia dla firm.

Podsumowanie dotacji w 2016 r. 

Zależy nam  na rozwoju gospodarczym, czyli na inwestowaniu środków finansowych z UE- dotacji , a nie tylko ich wydawaniu. Na stadionie PGE Narodowy w Warszawie Ministerstwo Rozwoju zorganizowało wydarzenie Nowoczesna gospodarka siłą rozwoju. W trakcie wydarzenia zaprezentowano wszystkim uczestnikom wydarzenia dotychczasowe wyniki rozdzielenia puli środków unijnych oraz zaplanowane ułatwienia dla wnioskodawców.

Do końca listopada br uruchomiono 495 naborów na 109,9 mld zł wsparcia z UE. W tym samym okresie wpłynęło 13,6 tys wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę 151,1 mld zł. Do tej pory rozdysponowano 23% budżetu krajowych programów, czyli ok. 42 mld zł. Postawiono na budowanie innowacyjnej gospodarki poprzez nowatorskie rozwiązania oraz edukację. Ministerstwo Rozwoju zmieniło filozofię wydawania środków finansowych z UE, postawiono na programy badawcze, laboratoria dla naukowców, co w konsekwencji przyczyni się do innowacyjnych produktów i usług.

Przyjazne zmiany od 2017 r. 

Od 2017 r. sposób przyznawania funduszy unijnych będzie bardziej przyjazny dla beneficjentów, co powinno wpłynąć na szybsze rozpatrywanie wniosków i uzyskanie decyzji o finansowaniu, przyspieszenie inwestycji i wzrost PKB.
Ministerstwo Rozwoju zaproponowało podział konkursów na rundy, w celu ułatwienia dostępu do konkursów firmom, które nie zdążyły na czas. Będą one mogły spokojnie przygotować dokumenty i startować w kolejnej rundzie. Dodatkowo ma zostać powołany rzecznik funduszy europejskich, odpowiedzialny za gromadzenie postulatów związanych z realizacją programów oraz ułatwiający kontakt z instytucjami wdrażającymi fundusze.

Od 2017 r. osoby ubiegające się o dofinansowanie z UE  nie będą musiały dostarczać dokumentów, które instytucja może sama uzyskać ( np. zaświadczenia  o niezaleganiu w opłacaniu zobowiązań w stosunku do  ZUS-u,  urzędu skarbowego,  dane z dostępnych powszechnie rejestrów – CEDG, KRS ). Zapowiedziano także ułatwienia w postępowaniach odwoławczych. Rozpatrywanie protestu nastąpi w terminie do 30 dni, nie tak jak dotychczas 60. Nie będzie kar dla beneficjentów, jeśli ten nie złoży na czas wniosku rozliczającego pieniądze lub z przyczyn od niego niezależnych będzie musiał zwrócić fundusze.

Skorzystaj z dofinansowania w postaci dotacji, nie zwlekaj -wypełnij ankietę i koniecznie umów się z nami  na spotkanie.

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Adres email nie będzie publikowany