Odnawialne źródła energii, typ projektu – Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych

Program finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach konkursu są przedsiębiorstwa.

.

Program przeznaczony jest dla projektów, które w swoim charakterze mają  budowę, rozbudowę  oraz przebudowę infrastruktury mające na celu produkcję energii elektrycznej i  cieplnej. Szczególnie inwestycje  wykorzystujące energię wiatru, słońca (fotowoltaika, kolektory słoneczne), biomasę, biogaz, geotermii, pomp ciepła oraz wody. Podłączenie do dystrybucyjnej lub przemysłowej nie jest konieczne. Wsparciem zostaną objęte również  instalacje  do produkcji biokomponentów i biopaliw II i III generacji. Energia elektryczna i cieplna może być wytwarzana na własne potrzeby, jak również z możliwością sprzedaży do sieci. W przypadku tego rodzaju projektów dofinansowanie będzie mogło obejmować również przyłącza jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych do najbliższej istniejącej sieci i stanowić integralną część projektu, niezbędną dla osiągnięcia celów tego projektu.

W ramach  projektu powinien zostać  zapewniony mechanizm uwzględniający wszystkich użytkowników, zgodne z zasadami uniwersalnego projektowania.

W ramach projektu wspierane będą instalacje przeznaczone do produkcji energii elektrycznej lub cieplnej, których łączna maksymalna moc zainstalowana w ramach projektu nie będzie przekraczała następujących limitów:

  • energia wodna – do 5 MWe;
  • energia wiatru – do 5 MWe;
  • energia słoneczna – do 2 MWe;
  • energia słoneczna – do 2 MWt;
  • energia geotermalna – do 2 MWt;
  • energia geotermalna – do 2 MWe;
  • energia biogazu – do 1 MWe;
  • energia biomasy – do 5 MWe;
  • energia biomasy – do 5 MWt.

 

Kolektory słoneczne zastosowane w projekcie muszą posiadać  odpowiedni certyfikat -zgodność z normą PN-EN 12975-1 lub europejski znak jakości „Solar Keymark”.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu to 1 500 000 PLN.

Tryb konkursu będzie miał charakter zamknięty!!.

Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 30 czerwca 2020 r.

Autor: Grzegorz Wołkowicz

 

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pozyskaniem dotacji i współpracą w tym zakresie z Grupą EU Dotacje, zapraszamy do wypełnienia ANKIETY

 

 

 

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Adres email nie będzie publikowany