Nowy konkurs dla firm z Polski Wschodniej na ekspansję zagraniczną

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs nr I w 2017 r. na wybór projektów do dofinansowania w ramach POPW Internacjonalizacja MŚP.

W konkursie mogą wziąć udział mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. 

W ramach działania dofinansowanie mogą uzyskać projekty obejmujące kompleksowe, indywidualne, profilowane pod odbiorcę działania związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności wnioskodawcy. Dotację można będzie przeznaczyć między innymi na pokrycie kosztów opracowania modelu biznesowego związanego z umiędzynarodowieniem działalności gospodarczej, a także na pomoc doradcy w przygotowaniu firmy do ekspansji zagranicznej i nawiązywaniu międzynarodowych kontaktów oraz na udział w targach i wystawach, ponadto w budżecie można będzie uwzględnić koszty związane z systemami teleinformatycznymi.

Firma może otrzymać dotację w wysokości 550 tyś PLN. Pokrycie kosztów projektu do 80% kosztów kwalifikowanych. Reszta kosztów pozostaje po stronie przedsiębiorcy.

Maksymalny procent dofinansowania wynosi 80%. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 200 000 000,00 PLN.

Ogłoszony konkurs realizowany będzie bez podziału na etapy. Przedsiębiorstwa zainteresowane dotacją będą musiały dołączyć do składanego wniosku opracowany model biznesowy związany z planowanymi działaniami dotyczącymi internacjonalizacji biznesu.

Wniosek można składać wyłącznie w wersji elektronicznej.

Planowany data naboru wniosków od 28.04.2017 do 30.06.2017 r.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pozyskaniem dotacji i współpracą w tym zakresie z Grupą EU Dotacje, zapraszamy do wypełnienia ANKIETY.

Autor: Grzegorz Wołkowicz

 

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Adres email nie będzie publikowany