Nowe obowiązki raportowania danych niefinansowych

W połowie listopada 2014 r. opublikowana została unijna dyrektywa w sprawie ujawniania informacji niefinansowych, która nakłada na firmy nowe obowiązki w zakresie raportowania. Część firm będzie zobowiązana do publikowania raportów na temat swoich działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Ponadto pojawi się obowiązek informowania o swojej polityce w zakresie kwestii środowiskowych, spraw społecznych czy przeciwdziałania korupcji.

Nowe obowiązki będą dotyczyły największych podmiotów tzw. jednostek zainteresowania publicznego (należą do nich przede wszystkim spółki giełdowe oraz jednostki sektora bankowego i ubezpieczeniowego), zatrudniających powyżej 500 pracowników, których sumy bilansowe przekraczają 20 mln euro albo takie, których przychody netto przekraczają 40 mln euro.

Duże spółki giełdowe, które przekroczą dwa z trzech następujących kryteriów: liczbę pracowników (powyżej 250), obroty (powyżej 40 mln euro) lub sumę bilansową (powyżej 20 mln euro) będą dodatkowo zobowiązane do informowania o polityce różnorodności składu organów spółek. Informacje na temat m.in. wieku, płci, wykształcenia, pochodzenia czy doświadczenia zawodowego znajdą się w oświadczeniach o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego, będących częścią sprawozdania z działalności.

Warto podkreślić, że zamiarem Komisji Europejskiej było nałożenie obowiązku raportowania informacji niefinansowych na wszystkie spółki. Zupełnie odmienne stanowisko prezentowała Polska, która jako jedyny kraj członkowski UE opowiadała się za stosowaniem wytycznych i zaleceń zamiast uchwalania obowiązujących przepisów prawnych. Opcja przewidziana w dyrektywie jest rozwiązaniem kompromisowym.

Polska ma dwa lata na implementację unijnej dyrektywy co oznacza, że nowe przepisy powinny wejść w życie najpóźniej 6 grudnia 2016 r.

Na podstawie: mojafirma.infor.pl, fot. nicheconsulting.co.nz

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Adres email nie będzie publikowany