Nowa możliwość dla MŚP w województwie Warmińsko-Mazurskim

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania Nowe modele biznesowe i ekspansja program dotyczy Technologii  informacyjno-komunikacyjnych w działalności MŚP.

 

Program jest przeznaczony wyłącznie dla MŚP oraz grupy przedsiębiorstw. Działalność  musi się znajdować na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Wsparcie jest przeznaczone na  projekty MŚP, które pomogą w  zwiększeniu udziału technologii informacyjno-komunikacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Program  obejmuje przeszkolenie pracowników. W zamyśle wprowadzenie nowych technologii ma doprowadzić m.in. do obniżania kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, internacjonalizacji oraz usprawnienia kontaktów z klientem.  Nowe technologie informatyczne  mogą dotyczyć m.in. inteligentnych  systemów zarządzania: zarządzanie zasobami ludzkimi, towarowymi i usługowymi, zarządzanie systemami finansowo-księgowymi, zarządzanie produkcją, automatyzacja procesu produkcyjnego, systemu zarządzania relacjami z klientem. Obszar jest zatem bardzo szeroki.

Przewidziano także możliwość wdrożenia działań  uzupełniających do  projektu. Wśród nich mogą być działania informacyjno-promocyjne dotyczące nowych rozwiązań wypracowanych w ramach projektu wśród klientów, odbiorców, dostawców oraz podwykonawców.

Preferencje uzyskają projekty z obszarów inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego.

Realizacja projektu musi zakończyć się najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2018 r.

Wnioskodawca ma możliwość złożenia maksymalnie 1 projektu w konkursie.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu 50% wydatków kwalifikowanych. Minimalny wkład własny to 50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu. Minimalna wartość projektu: 20 000,00 PLN. Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 20 000,00 PLN. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 200 000,00 PLN. 

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać w terminie: od 31 marca do 20 kwietnia 2017 r.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pozyskaniem dotacji i współpracą w tym zakresie z Grupą EU Dotacje, zapraszamy do wypełnienia ANKIETY.

 

Autor: Grzegorz Wołkowicz

 

 

 

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Adres email nie będzie publikowany