Wycieczki zagraniczne, kultura i bilety lotnicze. Na co Polacy przeznaczą wypłatę?

Wydajemy coraz więcej na wycieczki zagraniczne i muzea, a mniej na żywność, wynika z analizy danych GUS. Polacy zmieniają swoje nawyki czy zaczynają więcej zarabiać?

muzea bilety lotnicze

Analiza danych GUS, dokonana przez Dziennik Gazetę Prawną, pozwoliła na postawienie tezy, że nie na żywność, a na tzw. przyjemności Polacy wydają coraz więcej pieniędzy. Rośnie procent, jaki wydatki na kulturę, rekreację, wypady do hoteli czy restauracji stanowią w naszym domowym budżecie. Raport został opracowany na podstawie tzw. przeciętnego koszyka towarów i usług.

Zgodnie z danymi przedstawionymi przez Eurostat w 2007 r. udział żywności wraz z napojami stanowił prawie jedną czwartą wydatków, podczas gdy w 2016 r. było to jedynie 18 proc.

W strefie euro średnia wydatków na żywność plasuje się na poziomie 15 proc. W krajach eurozony na wyjścia do restauracji wydaje się 10 proc. wydatków, a w Polsce stosunek ten wciąż pozostaje na poziomie 3 do 3,5 proc.

Dodatkowo, można zaobserwować, że Polacy coraz więcej pieniędzy przeznaczają na transport, przez co należy rozumieć i koszty związane z zakupem nowego auta jak i biletów lotniczych oraz paliwa. W 2007 było to 7 proc., a obecnie, około 12 proc. Tutaj należy jednak uwzględnić wzrost cen paliw, bo gdy ona rośnie, udział wydatków na transport zwiększa się.

Wyjazdy zagraniczne i wyższe zarobki

Coraz więcej wydajemy na wyjazdy zorganizowane. A skoro koszty podstawowych produktów pochłaniają coraz mniejszą część dochodów oraz rosną wydatki na „przyjemności”, można zastanawiać się, czy Polacy zaczynają się bogacić.

Tymczasem, zdaniem Łukasz Wilkowicza z Dziennika Gazety Prawnej, do analizy należy podchodzić ostrożnie. Po pierwsze, redaktor zauważa, że przyczyny nie należy doszukiwać się w gwałtownym wzroście dochodu Polaków. Wpływy do domowego budżetu nie zwiększają się bowiem skokowo, a płynnie. Dodatkowo redaktor zaznacza, że dane Eurostatu cechują się pewną specyfiką, którą należy uwzględnić. Urząd nie bada zwyczajów obywateli danego kraju, a wszystkich osób, które w określonym czasie przebywały na jego terenie. Co za tym idzie, brani są pod uwagę turyści, którzy- z natury rzeczy- będą zawyżać poziom wydatków na muzea, restauracje czy rozrywkę.

Jednak z danych przedstawionych w czwartek przez GUS wynika, że w lutym tego roku przeciętne wynagrodzenie rzeczywiście wzrosło. W sektorze przedsiębiorstw, które zatrudniają więcej niż 9 osób było wyższe o 4 proc. w stosunku do tego samego okresu w zeszłym roku i wyniosło 4304,95 zł.

 

(źródło: TOK FM; grafika:elevate.com)

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Adres email nie będzie publikowany