Mieszkanie dla Młodych: to ostatnia szansa by dostać

Bank Gospodarki Krajowej informuje o wstrzymaniu przyjmowania wniosków o dofinansowanie z programu MdM. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa podpowiada jak zdobyć środki przewidziane na przyszły rok. Lepiej się spieszyć – to ostatni rok trwania programu.

W ostatnim dniu stycznia BGK wstrzymał przyjmowanie wniosków MdM 2017. Komunikat banku dotyczy nabywców mieszkań, którzy wnioskowaliby o dofinansowanie wkładu własnego z terminem wypłaty przypadającym na 2017 r. Łącznie udzielone w ramach programu wsparcie finansowe osiągnęło już 95 % kwoty zaplanowanej na dofinansowania.

Wciąż można skorzystać

Osiągnięcie limitu oznacza, że banki kredytujące nie będą przyjmowały wniosków.

W związku z informacją podaną przez BGK, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa radzi, jak skorzystać z programu. Po pierwsze, nadal mogą być składane wnioski przewidujące wypłatę dofinansowania w 2018 r. Po drugie, można starać się o dodatkowe środki po urodzeniu bądź przysposobieniu trzeciego i kolejnego dziecka.

Zostało jeszcze 200 mln

Zgodnie z ustawą wnioski z datą wypłaty przypadającą w 2018 r. będą przyjmowane do dnia, w którym suma dofinansowania przekroczy 50 %  przewidzianego limitu środków. W 2018 r. kwota ta wynosi 762 mln zł. Oznacza to, że jeżeli łączna suma udzielonego dofinansowania przekroczy  381 mln zł, przyjmowanie wniosków znów zostanie wstrzymane.

Do dnia 31 stycznia, wykorzystano ok. 175 mln zł, czyli 23 % z limitu budżetowego. Nadal więc istniej możliwość ubiegania się o wsparcie w 2018 r.

Wnioski o dodatkowe dofinansowanie po urodzeniu trzeciego dziecka natomiast można składać w ciągu 5 lat od dnia nabycia mieszkania.

Ostatni rok na wnioskowanie

Możliwości składania wniosków o dofinansowanie wkładu własnego jest jednak ograniczona w czasie. Bowiem, zgodnie ustawą o pomocy państwa przy zakupie pierwszego mieszkania dla młodych, w 2018 r. ma zacząć się wygaszenie programu MdM. Bieżący rok jest więc ostatnim, by skorzystać z programu.

Autor: Patrycja Szeląg

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Adres email nie będzie publikowany