Jak będą finansowane koszty świadczeń nieubezpieczonych?

coinsUstawa o finansowaniu niektórych świadczeń zdrowotnych w latach 2015-2018 zmieni sposób, w jaki będą przekazywane środki z budżetu państwa do Narodowego Funduszu Zdrowia na pokrycie świadczeń dla osób, które nie są ubezpieczone. Postanowiono przejść na system ryczałtowy, a kwotę dotacji ustalono na 320 mln 232 tys. zł rocznie. Rząd zaakceptował zmiany we wtorek (28.07).

Ministerstwo Zdrowia potrzebę zmiany w systemie finansowania składek tłumaczy problemami z poprawną identyfikacją osób, które są ubezpieczone, które nie są ubezpieczone oraz tych, którzy są członkami rodzin osób ubezpieczonych, chodzi głównie o dzieci. Nie było mechanizmu, który pozwoliłby sprawdzić uprawnienia do świadczeń dzieci do 18. roku życia. Powodowało to problemy w rozliczaniu dotacji z budżetu państwa do NFZ w latach poprzednich.

Ustawa reguluje sytuację osób, które nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu, ale którym przysługuje prawo do świadczeń finansowanych ze środków publicznych. Chodzi tu o Polaków oraz uchodźców, których do korzystania z pomocy społecznej uprawniają niskie dochody, dzieci do 18. roku życia oraz kobiety w ciąży i połogu. Ponadto z dotacji będą leczone osoby uzależnione od alkoholu, chorzy psychicznie oraz osoby dotknięte chorobami zakaźnymi. Ze środków będą opłacane świadczenia osób, które mają Kartę Polaka oraz prowadzone za granicą działania ratujące życie lub mające na celu poprawę stanu zdrowia, a także koszty badań diagnostycznych, które nie są przeprowadzane w Polsce.

Dotacje dla Narodowego Funduszu Zdrowia będą przekazywane w transzach co miesiąc, ale zdaniem Naczelnej Rady Lekarskiej zaproponowana kwota nie jest wystarczająca. Jeszcze niedawno NFZ informował, że na pokrycie kosztów leczenia osób nieubezpieczonych potrzebuje ok. 900 mln zł.

Spór o wysokość dotacji doprowadził do sporu między resortem zdrowia i NFZ w 2013 roku. Fundusz złożył wniosek do sądu, w którym domagał się zobowiązania ministerstwa od dotacji wysokości 836 mln zł. Ówczesny minister zdrowia Bartosz Arłukowicz nie zgadzał się z wyliczeniami Narodowego Funduszu Zdrowia, uważał, że liczba nieubezpieczonych jest zawyżana. Doprowadziło to do zmian kadrowych w NFZ.

Zapraszamy do rejestracji na portalu oraz do komentowania w Strefie Eksperta  http://b2-biznes.pl/index.php/strefa-eksperta

Na podstawie: pap.pl

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Adres email nie będzie publikowany