Idą lepsze czasy dla ubezpieczonych

podpisUstawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej przyjęta 11 września 2015 roku ma poprawić sytuację ubezpieczonych oraz zakładów ubezpieczeniowych. Nowe zapisy są zgodne z regulacjami europejskimi i zastąpią dotychczas obowiązującą ustawę z 22 maja 2003 roku. Ustawa będzie obowiązywała od 1 stycznia 2016 roku.

Nowa ustawa wzmacnia prawa osób ubezpieczonych w ubezpieczeniu na cudzy rachunek, zwłaszcza w przypadku ubezpieczeń grupowych. Ubezpieczyciele zostali zobowiązani do informowania o warunkach umowy oraz przekazywania szczegółowych informacji, także spadkobiercom ubezpieczonego, o przebiegu likwidacji szkody.

Podmioty sprzedające ubezpieczenia będą musiały przed podpisaniem umowy przeprowadzić analizę potrzeb swojego klienta, tak by dopasować produkt do jego potrzeb. Dotyczy to zwłaszcza ubezpieczeń na życie o charakterze inwestycyjnym. Ponadto osoby, które zdecydują się na takie ubezpieczenie, zyskają prawo do odstąpienia od umowy nawet po dniu wejścia w życie ustawy.

Nowe regulacje zezwoliły Komisji Nadzoru Finansowego na monitorowanie rynku ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych. Komisja będzie mogła zakazać lub wprowadzić ograniczenie w sprzedaży niektórych produktów ubezpieczeniowych.

O potrzebie zmian w prawie informowały instytucje powołane do ochrony ubezpieczonych np. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Rzecznik Ubezpieczonych. Zwracali uwagę na szereg niekorzystnych praktyk, jak np. stosowanie niedozwolonych klauzul w umowach, brak właściwego informowania oraz uniemożliwienie odstąpienia od umowy.

Problem dotyczący sprzedaży produktów ubezpieczeniowych wystąpił również w innych państwach członkowskich UE (m.in. w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Niemczech i we Włoszech), w których zdecydowano się na interwencję ustawodawcy i wprowadzenie istotnych rozwiązań prokonsumenckich – powiedziała wiceminister finansów i pełnomocnik rządu ds. informacji i edukacji finansowej Izabela Leszczyna. Zmiana polskich regulacji została przeprowadzona w oparciu o dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady z 2009 roku w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Jej przyjęcie ma oznaczać długoterminowe korzyści społeczno-gospodarcze w całej Unii. Nowe regulacje mają zmniejszyć prawdopodobieństwo niewypłacalności ubezpieczycieli i pozytywnie wpłynąć na ich konkurencyjność.

Zapraszamy do rejestracji na portalu oraz do komentowania w Strefie Eksperta  http://b2-biznes.pl/index.php/strefa-eksperta

Na podstawie:mf.gov.pl

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Adres email nie będzie publikowany