Bez obowiązku składania zeznań podatkowych

Nowości w sposobie rozliczania PIT uwolnią niektórych podatników od obowiązku składania zeznań podatkowych. Papierowe druki zostaną zastąpione przez elektroniczne wnioski. To na ich podstawie urząd rozliczy podatek. Zmiany mogą dotknąć nawet dochodów uzyskanych w 2016 roku.

pit

We wtorek wpłynął do Sejmu rządowy projekt zmiany ustawy o podatku od osób fizycznych. Mając na celu obniżenie kosztów związanych z poborem PIT-u oraz komfort niektórych podatników, rząd proponuje zmiany w sposobie rozliczania podatku.

Urząd rozliczy sam

Zmiany w sposobie rozliczania PIT obejmą podatników uzyskujących dochody wyłącznie od płatników oraz organów rentowych. Płatnikami podatku są, np. zakłady pracy, spółdzielnie rolnicze, uczelnie w zakresie, w jakim przyznają stypendia. Podatnik, który osiąga przychód z tych źródeł, zostałby uwolniony od konieczności składania zeznania podatkowego. Zamiast tego mógłby zawnioskować o sporządzenie deklaracji za miniony rok do urzędu skarbowego.

Wnioski mogłyby być składane drogą elektroniczną na skrzynkę podawczą urzędu bądź w placówce banku, a na podstawie złożonego wniosku oraz informacji o dochodach urząd skarbowy dokonywałby rozliczenia podatku. Po wpłynięciu wniosku, skarbówka miałaby na to 5 dni roboczych.

Bez zbędnych druczków

Urząd ma zostać wyposażony w specjalny system informatyczny, którego zadaniem będzie automatyczne sporządzanie zeznania podatkowego na podstawie otrzymanej informacji. Za jego pośrednictwem podatnik mógłby deklarację zaakceptować bądź odrzucić.

Bowiem jednym z celów zmiany ustawy jest zmniejszenie kosztów związanych z poborem PIT-u. Zdaniem projektodawców obniżka wyniknie m. in ze sprowadzenia konieczności zaopatrywania urzędów w papierowe wersje druków do minimum. Zyskać mają też pracodawcy, uwolnieni od czasem kosztownego utrzymywania papierowej  dokumentacji.

Zmiany nie zamkną jednak podatnikom drogi do możliwości rozliczenia podatku w aktualnie dostępny sposób.

Projektodawcy proponują, aby nowy sposób rozliczania PIT-u miał zastosowanie już do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2016 r.

Autor: Patrycja Szeląg

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Adres email nie będzie publikowany