620 mln zł trafiło do organizacji pożytku publicznego. Kto otrzyma 1% PIT?

13 mln podatników przekazało 1 % PIT na organizacje pożytku publicznego. Polacy najchętniej wspierają działalność związaną z ochroną zdrowia. GUS informuje, na jakie kwoty z tego tytułu może liczyć przeciętna organizacja.

1 procen podatku

Blisko 620 mln zł. trafiło w 2016 r. do organizacji pożytku publicznego (OPP) z tytułu odpisu od podatku PIT. Możliwość ubiegania się o słynne o 1% jest jednym z przywilejów takich podmiotów. Przeciętna organizacja uzyskała w ten sposób ponad 76 tys. zł.

Na jaki cel 1 procent podatku?

13 mln Polaków chciało przekazać swój 1% podatku na rzecz OPP. Ich wybór najczęściej pada na organizacje zajmujące się ochroną zdrowia, do których trafiła ponad połowa środków. 27 % kwoty przekazano na podmioty oferujące pomoc społeczną  i humanitarną.

8 % przekazanych środków uzyskały organizacje dbające o edukację i wychowanie, 5 % o ochronę środowiska, a jedynie 3 %  podmioty związane ze sportem, turystyką i hobby.

Polacy wspierają głównie duże organizacje. Z danych przedstawionych przez GUS wynika, że kwoty nie rozkładają się równomiernie. Większość OPP, które ubiegały się o 1 % PIT, otrzymała jedynie ok. 5 tys. zł. – informuje Urząd.

Tymczasem, w Polsce grupa zarejestrowanych organizacji pożytku publicznego stale rośnie. W 2015 r. ich liczba wyniosła 9 tys., podczas gdy w 2004 r. tylko nieco ponad 2 tys. Oznacza to ponad czterokrotny wzrost. Z danych przedstawionych przez GUS wynika, że 98 % spośród nich prowadzi aktywną działalność.

Inne przywileje

Promowanie organizacji w celu pozyskania 1 % PIT kosztuje ją średnio 17 tys. zł. Przy czym 75 % z nich deklaruje prowadzenie takiej kampanii. Według GUS, najwięcej, bo prawie 80 % organizacji używa Internetu w celu informowania o swojej działalności.

Ponad 60 %  OPP używa innych źródeł, takich jak ulotki, plakaty czy happeningi. Co zaskakujące, tylko nieco powyżej 40 % organizacji korzysta z mediów tradycyjnych, jak prasa, radio czy telewizja.

Warto zaznaczyć, że nieodpłatne informowanie o działalności za pomocą tych środków jest kolejnym przywilejem należnym OPP. Inne to zwolnienia od różnego rodzaju podatków i opłat oraz dostęp do nieruchomości należących do Skarbu Państwa na preferencyjnych warunkach. Z tych uprawnień skorzystało odpowiedni 36 % i 21 % przebadanych podmiotów.

Organizacja pożytku publicznego to termin wprowadzony w Polsce 1 stycznia 2004 przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W 2015 r. stanowiły one – obok stowarzyszeń, innych organizacji społecznych, czy fundacji – 10% wśród aktywnych organizacji nonprofit.

 

(grafika: komputerswiat.pl)

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Adres email nie będzie publikowany