1,2 mln euro na pomoc byłym pracownikom Fiata

Komisja Europejska wystąpiła z wnioskiem o przekazanie Polsce 1,2 mln euro, które zostaną przeznaczone na pomoc w znalezieniu pracy osobom zwolnionym przez firmę Fiat Auto Poland. Pieniądze mają pochodzić z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG). Całkowity koszt pakietu pomocowego wyniesie ok. 2,5 mln euro, z czego połowę pokryje EFG. Teraz decyzja musi zostać zatwierdzona przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej.

Dzięki wsparciu z EFG, 777 pozbawionych pracy osób otrzyma pomoc w znalezieniu nowej pracy w postaci szkoleń zawodowych, stypendiów szkoleniowych, dopłat do zatrudnienia czy środków na założenie działalności gospodarczej. Nasz kraj wnioskował o wsparcie 1 079 pracowników, którzy zostali zwolnieni przez producenta samochodów Fiat Auto Poland S.A. oraz jego 21 dostawców, co było konsekwencją gwałtownego spadku udziału Unii Europejskiej w światowym rynku produkcji samochodów osobowych (w latach 2007 – 2012 udział UE – 27 w światowej produkcji samochodów zmniejszył się z 32,2 proc. do 23,2 proc.).

Na potrzebę funkcjonowania EFG zwróciła uwagę Marianne Thyssen, komisarz UE do spraw zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników: – Na skutek globalizacji wiele sektorów gospodarki i gałęzi przemysłu ulega dużym przemianom strukturalnym. Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji jest konkretnym wyrazem europejskiej solidarności. Będzie on w dalszym ciągu wspierał państwa członkowskie w reintegracji zawodowej i dostosowaniu umiejętności osób bezrobotnych na rynku pracy. Za pośrednictwem tego funduszu towarzyszymy najciężej dotkniętym pracownikom w tym trudnym procesie zmiany pracy, zamierzam więc maksymalnie zwiększyć efektywność tego programu w nadchodzących latach.

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji to interwencyjny instrument finansowy UE, który został ustanowiony w 2006 r. Jego celem jest udzielanie wsparcia w znalezieniu trwałego zatrudnienia osobom, które straciły pracę w wyniku masowych zwolnień, wynikających ze spowodowanych globalizacją poważnych zmian strukturalnych w kierunkach światowego handlu lub w wyniku światowych kryzysów finansowych i gospodarczych.

Na podstawie: ec.europa.eu, fot. nytimes.com

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Adres email nie będzie publikowany